Har du prøvet at sige undskyld til nogen, hvor din undskyldning så har gjort situationen værre? Det kan også være du har sagt undskyld, uden at du egentlig mente det? Eller måske har en andens undskyldning til dig set uægte ud og fået dig til at føle dig værre tilpas? Det kan være svært at give eller tage imod undskyldninger. Og der er jo ikke bare en manual du bare kan læse om at det.

Undskyldninger og motiver

Tænk på en situation, hvor du føler dig dårligt tilpas over at have sagt noget til din partner, som har gjort ondt. Du tænker måske over det en dags tid og forsøger så at sige undskyld, for at genskabe kontakten til partneren. Men i stedet for at sige at det er i orden, begynder han/hun at eskalere konflikten.  Det kan være ved at kalde dig for et fjols, eller dét, der er værre. Det gør at du går i forsvarsposition mens du bliver angrebet. Ti minutter senere, mens det stadig står på, føler du dig vred og har bare lyst til at råbe tilbage. Du undrer dig over at du kunne være så dum at du overhovedet forsøgte at sige undskyld i første omgang.

De fleste af os undskylder uden at tænke over vores motiver, eller hvor vidt en undskyldning vil føre til noget. Du kan for eksempel aldrig vide hvordan den anden vil modtage og behandle din undskyldning.

Tilknytning

Her er din tilknytningsstil særlig relevant, fordi en undskyldning er din primære strategi for at gøre tingene gode igen. Det er en måde at få kontakten tilbage hvis der har været gnidninger mellem dig og din partner.

Trygt tilknyttede er gode til at sige undskyld

Måske fik du en tryg tilknytning med fra barndommen, som gør at du befinder dig godt i relationer med andre. Du har nem adgang til dine følelser og befinder dig godt i sociale sammenhænge, og så har du en god selvbevidsthed. Din evne til at regulere dine følelser og din måde at være social på, har stor betydning for den måde du undskylder, tilgiver og forsoner dig med andre på. Sagt med andre ord vil du være rimelig effektiv i forhold til at sige undskyld til andre.

En effektiv undskyldning kommunikerer at forholdet betyder noget for dig og er et ønske om at genoprette relationen til dét, den var før.

Der kan være flere elementer i at levere en effektiv undskyldning:

 • Du udtrykker anger.
 • Du tager dit ansvar på dig.
 • Du forsøger at reparere skaden.
 • Du tilbyder en forklaring og flygter ikke fra ansvaret.
 • Du lover at opføre dig bedre i fremtiden.
 • Du anerkender at der er sket en skade.
 • Du indrømmer at have gjort noget forkert.
 • Du beder om at blive tilgivet.

Hvis du er trygt tilknyttet vil du have tendens til at uddybe din undskyldning. Det vil sige, bruge flere af de nævnte strategier ovenfor. Det er også mere sandsynligt, at der vil blive taget positivt imod den. Du vil også være mere åben for at tilgive en partner med utryg tilknytning end det vil være tilfældet den anden vej.

Men omkring 45 % af befolkningen har en utryg tilknytningsstil. Så selv om du har tryg tilknytning med i din bagage, vil det være godt for dig at læse videre. For på den måde kan du bedre forstå og interagere med en partner, eller anden relation, som har en utryg tilknytning.

Ængsteligt tilknyttede har stærke følelser

Ængsteligt tilknyttede kan det være svært ved at regulere deres følelser og har tendens til at blive fanget i dem. Når de bliver trigget, er det sandsynligt at de får voldsomme følelser, som har sin rod i smertefulde hændelser tidligere i livet. Så selv om de virkelig byder en undskyldning velkommen, er der samtidig en fare for at få genaktiveret de stærke følelser. Forskere i tilknytning kalder dette paradoks for ”roterende vrede”.

Hvis du har læst om ”The Strange Situation”, kan du måske huske hvordan et ængsteligt barn reagerer når det bliver forladt og genforenet med sin mor? Først bliver barnet umådeligt lettet ved at se mor igen. Men begynder alligevel at skrige og slå hende når det bliver taget op.

Så prøv at tænke på den sidste gang du forsøgte at trøste og sige undskyld til din ængstelige partner. Ængsteligt tilknyttede kan have brug for at genleve situationen i hovedet for at blive i stand til at give slip på negative følelser. På den måde bliver de nemlig i stand til at kunne tilgive den anden. Derfor er det vigtigt for dem at eliminere ting der kan misforstås.

En ængstelig partner kan også have brug for at snakke mere om situationen, selv lang tid efter en undskyldning. Hvis en ængstelig partner eskalerer situationen eller bliver vred, så bliv i situationen og forbliv nærværende, lyt aktivt og gå ikke i forsvarstilstand.

Undvigende tilknytning og sårbarhed

Undvigende tilknyttede har til gengæld udfordringer når det gælder om at føle sig sårbar eller føle konflikter i sig selv. Det gælder også i forhold til at anerkende svagheder eller at de har gjort noget forkert. De vil ofte gerne give omgivelserne skylden for sine egne fejl. Det betyder, at de beskylder offeret for en forkert adfærd.

At give en stor undskyldning, er bestemt ikke noget de er vilde med, for så skal de jo erkende sine fejl og mangler. Og de skal ovenikøbet også udtrykke et ønske om at ændre sin adfærd fremover. Det kræver at de tager ansvar for sine skadelige handlinger og beder om tilgivelse.

Det viser sig at jo mere undvigende man er, jo mindre er man i stand til at undskylde. De vil have investere mindre i at formulere en undskyldning, og bliver mere tillukket og defensiv.

De defensive strategier inkluderer:

 • Forsøg på at retfærdiggøre sine egne handlinger.
 • Lægge skylden over på offeret.
 • Komme med tomme undskyldninger.
 • Prøve at minimere de negative effekter.
 • Nægte at være involveret i problemet.

Den undvigende har brug at blive klar over dine motiver. Bare at ønske at den anden tager imod og kommer videre, er ikke tilstrækkelig grund til at undskylde. De har måske en tendens til at undskylde til deres partner, selv om de ikke tror de har gjort noget galt. Eller for den sags skyld ser en grund til at ændre adfærd. De tænker, at deres undskyldning bare skal tages for gode varer, selv om det ville være bedre at grave mere i dét, der skete.

“Men” og defensive strategier

Læg mærke til om ”men” følger umiddelbart efter en undskyldning. Så tyder det nemlig på, at den undvigende relation har valgt en eller flere af de defensive strategier ovenfor. Og husk, at de defensive strategier hurtigt vil annullere en hvilken som helst undskyldning.

Hvis det er den undvigende der undskylder til dig så vær forberedt på, at vedkommende vil sige, at du ikke skal bekymre dig og lade som ingenting. Den undvigende har sandsynligvis ikke et ønske om at opleve den øgede nærhed der kan opstå efter at erkende sine fejl. De vil egentlig helst slutte samtalen hurtigst muligt, hvilket vil efterlade dig med en følelse af noget uløst eller ligefrem vrede.

Hvis de gør det, så fortæl at du gerne vil tale mere, og spørg om de kan være nærværende i samtalen. Begynd ikke at tale om det, hvis de ikke er klar, for så lukker de ned. Og hvis de alligevel slutter samtalen eller lukker dig af, så kom videre i bevidstheden om at du gjorde det bedste for at gøre det rigtige.

Desorganiseret tilknytning og problemet med nærhed

En desorganiseret tilknytningsstil ønsker nærhed men er samtidig for bange for at blive såret hvis du kommer for tæt på. Som børn er de blevet såret følelsesmæssigt af de mennesker de var mest afhængige af. De har sikkert også været involveret i flere intense brud i sine forhold, uden at være i stand til at løse problemerne. Så de vil heller ikke have en fornemmelse af, hvordan de giver en effektiv undskyldning.

Det er svært for dem at kontrollere sine følelser, og har nemt ved at misforstå andres motiver og intentioner. Af samme grund er det svært at stole på nogen. De er skeptiske overfor andre og på vagt konstant, fordi de frygter at blive skadet eller manipuleret.

Fordi de har levet i et fjendtligt og flygtigt miljø med deres forældre i barndommen, vil de have en negativ holdning til undskyldninger, tilgivelse og forsoning.

Følelserne

Hvis den desorganiserede er dén der undskylder, så er det vigtigt for dem at øve sig i at kontrollere sine følelser inden de giver en undskyldning. For det kan være for svært for dem at undskylde hvis følelserne er for overfladiske. Det kan være en god idé for en desorganiseret at skrive sin undskyldning ned på papir før han/hun prøver at sige undskyld i virkeligheden. For ellers er der en fare for, at tankerne begynder på et desorganiseret mønster og de glemmer hvad de vil sige.

Hvis du er dén, der undskylder til en desorganiseret relation, kan det sagtens være at du bliver bedt om at skride, og at du ikke er tilgivet. Hvis det sker, så lad være med at blive vred. For det vil nemlig overbevise dem om, at du ikke mener det og at du prøver at manipulere dem.

Det kan også være at de angriber dig med andre ting der er sket for længe siden, og som du slet ikke har tænkt på. Her skal du huske, at din partner er er blevet rystet følelsesmæssigt på grund af den sårbarhed der ligger i en undskyldning. De vil sandsynligvis opleve dig som skræmmende. Så her kan du forsikre den desorganiserede om, at alt er i orden, og at du stadig er der for vedkommende. Det kan også være smart at spørge, om han/hun gerne vil have lidt tid alene til at tænke lidt over det.

Generelt om undskyldninger

Dette er de grundlæggende idéer om hvordan en persons tilknytningsstil hænger sammen med kunsten at sige undskyld. Men husk at det kun er overfladen af noget som er meget komplekst. Der er også nogle generelle ting at sige om undskyldninger:

 • Giv ikke en undskyldning med en forventning om at blive tilgivet. Det kan være du ikke gør. Hvis det er tilfældet, så gør dit bedste for ikke at lange ud efter den person, der ikke kan tilgive dig. Nogle gange er det en kendsgerning, at vi laver dårlige ting, og må betale prisen for dem. Her kan det for eksempel ende i et brudt forhold og en stor portion smerte.
 • Undskyld ikke hvis det gør, at det skader personen du undskylder til eller andre mennesker. Tænk det godt igennem inden du undskylder.
 • Undskyld ikke for en ting for derefter at bringe flere beskyldninger frem i sætningen lige efter.
 • Tænk over dine motiver for at undskylde, og find ud af i hvilken grad du gør dette for dig selv eller den anden.
 • Husk, at du er et menneske som fortjener respekt, venlige ord og støtte. Vær god mod dig selv, og prioritér dit velbefindende.