Tryg tilknytning og superkræfter

Selv om du ikke kan løfte et skib eller smelte sten med dit syn, har du alligevel superkræfter. Som trygt tilknyttet har du fordele som er så effektive, at de praktisk talt er kræfter som en superhelt ville have dem. Dine sociale færdigheder gælder nemlig både på jobbet, i intime relationer og blandt venner.

Lidt om tilknytning

De første 18 måneder af dit liv er supervigtige. Det er nemlig i dén periode, at du bliver formet mest af dine nærmeste omsorgsgivere. Eller sagt på en anden måde, så er det den vigtigste periode hvad angår tilknytning.

Tilknytningsteorien blev skabt i 1950’erne, blandt andre af John Bowlby og Mary Ainsworth. De fastslog, at de bånd du har i dit tidlige liv, bestemmer hvordan du relaterer til andre senere i livet. Og hvordan du kommer til at håndtere din personlige og professionelle omgangskreds. Hvis du som barn lever i et usikkert, forsømt, kaotisk eller traumatisk miljø, vil du sandsynligvis vokse op med en utryg tilknytning. Det kan være en ængstelig, undvigende eller desorganiseret tilknytning.

Hvis du derimod bliver set, hørt elsket og forstået vil du få en tryg tilknytning med dig. Det betyder, at du som voksen har et sundt syn på dig selv, kan skabe gode kontakter med andre, og navigere fornuftigt i dem. Du vil heller ikke have problemer med at være intim med din partner eller have tillid til din omverden. Og så vil du have en god følelsesmæssig balance.

Tryg er ikke nødvendigvis perfekt

Ikke overraskende vil de fleste mennesker gerne have en tryg tilknytningsstil. For med tryg tilknytning er du normalt i balance, rolig og tilpas i intimitet, uden at bakke ud eller blive klæbende.

Når det er sagt, betyder det ikke at du er perfekt hele tiden. Du kan sagtens opleve problemer i dine romantiske relationer eller andre forhold. Forskellen er bare, at du er bedre til at tage ansvar for dine handlinger og fejl med tryg tilknytning. Og du er bedre til at indrømme når du har brug for andres hjælp i svære situationer.

Superkræfter på arbejdet

Evnen til at skabe relationer på dit job, har en positiv effekt på din mentale sundhed. Samtidig mindsker det muligheden for stress og følelsen af at være udbrændt. Venner på jobbet sænker ikke kun stressniveauet, men er også med til at være en buffer, hvis der opstår svære situationer.

Hvis du har tryg tilknytningsstil, har du en klar fordel når det gælder om at håndtere stress på dit arbejde. Det er fordi du har det fint med at spørge efter hjælp hos dine kolleger når der er behov for det. Dine kolleger vil også opsøge dig den anden vej, fordi du har en sund tro på dig selv.

Du er god til at håndtere dine følelser og har det godt med at have andre omkring dig, uanset om de er chefer eller kolleger på ”gulvet”. Du har tillid til at andre vil dig det godt, og ser ofte din chef i et positivt lys (hvis det er fortjent!).

Som trygt tilknyttet har du tendens til at være glad for dit arbejde og er generelt også tilfreds med dit arbejdsmiljø. Du har færre sygedage end kolleger med utryg tilknytning, er effektiv på jobbet, og kan håndtere afvisninger fra kolleger. Du kan ovenikøbet acceptere kritik uden at blive ked af det. Så trygt tilknyttede er ønskemedarbejdere!

Hvis det er dit ønske, vil du sandsynligvis også blive en rigtig god leder. Du er empatisk og klar over andres ønsker. Og så er du i stand til at fokusere på dine arbejdsopgaver. Fordi du er åben og varm i forhold til andre, vil dine ansatte føle sig godt tilpas med at komme til dig med udfordringer. Sådan et miljø fremmer produktiviteten, så det vil være en win-win situation for alle.

Superkræfter i dine intime forhold 

Det vil ikke være sådan, at du ikke kommer ud for problemer i intime relationer fordi du har tryg tilknytning. Livet er en kompliceret sag, og skaber spændinger for alle. Det kan også have noget at sige, hvilken tilknytningsstil din partner har. Men hvis du har en tryg tilknytningsstil, vil det være nemmere for dig at lande i et kærligt og længerevarende forhold. Også selv om din partner har en utryg tilknytning.

Som trygt tilknyttet vil du typisk være åben og varm overfor din partner. Du har det godt med at være dig selv i et forhold, fordi du har fået en god emotionel rygsæk med fra din barndom. Derfor tænker du at dit intime forhold er sikkert og du stoler selvfølgelig på din partner, og hans/hendes intentioner. Du har evnen til at vise dig sårbar og intim når du er sammen med din kæreste. Du er kort sagt bedre klædt på til en tæt kærlighedsrelation end en utrygt tilknyttet.

Derudover har du en god fornemmelse af dig selv og du tror på dét, du foretager dig. Så det er nemt for dig at søge hjælp hos en partner når du har brug for det. Din partner vil føle sig tryg med din åbenhed, og der vil være en god balance hvor i begge kan give og tage.

Du føler dig glad i et forhold, men du kan også sagtens føle dig godt tilpas i dit eget selskab. Det betyder også, at du ikke bare springer ud i det første det bedste forhold der viser sig. Du kan vente, for at afgøre om forholdet kan bære inden du springer ud i det. Hvis forholdet ikke viser sig holdbart vil du også kunne gøre det forbi, for begges bedste.

Fordi du er i så god forbindelse med dine følelser, vil du ofte kunne hjælpe en utrygt tilknyttet partner med at regulere hans/hendes følelser. På den måde kan din utrygge partner hjælpes ind i en tryggere tilknytning. Det kræver arbejde af jer begge to, men chancen er god for succes.

Dine superkræfter i venskaber

Dine kendetegn som trygt tilknyttet er åbenhed og afslappethed. Derfor er du for det meste rolig, balanceret og undgår helst konflikter i dine venskaber, med mindre de ikke kan undgås. Du er god til at kommunikere for at løse uenigheder, fordi du forstår konsekvenserne af dine handlinger og ord.

Du rækker gerne ud til andre eller deler personlige oplysninger om dig selv. Men du respekterer også at andre har en mening og grænser. Så du går ikke over i ”oversharing”, eller borer i ting, der får andre til at føle sig utrygge.

Hvis vennerne ikke lige svarer på opringninger eller beskeder, tager du det ikke personligt. Heller ikke hvis en ven aflyser en aftale i sidste øjeblik. Du er klar over at dine venner har deres eget liv og ting der haler i dem, også udenfor venskabet.

Andre mennesker har det med at opsøge dig fordi du udstråler en god selvsikkerhed, uden at være arrogant. Og du viser en ægte interesse i at lære andre at kende. For du er god til at se værdi, både i dig selv og i andre. Så du vil være en fantastisk ven!

Ingen har helt tryg tilknytning

Husk, at selv om du har tryg tilknytningsstil, kan du godt dele træk med utrygge tilknytningsstile. For ingen har en hundrede procent tryg tilknytning. Men måske du kan genkende dine superkræfter som er beskrevet her? I så fald har du haft en barndom som har hjulpet dig godt på vej i livet.

Ængstelig tilknytning og superkræfter

Der er mange fordele for dig, hvis du er vokset med en ængstelig tilknytningsstil. Udfordringen kan være, at du ikke har fået øje på dine superkræfter endnu. Men heldigvis vil du bedre kunne se dem, efter at have læst lidt om dem her. Det kan endda være, at dét, du før anså for at være et problem, i virkeligheden er en styrke for dig!

Hvad er ængstelig tilknytning?

Denne tilknytningsstil er én af de 3 utrygge tilknytningsformer. Utryg tilknytning bliver tydelig i dine tidlige år. Særligt når den følelsesmæssige kontakt til dine omsorgsgivere er usikker og opdragelsen er inkonsistent. Det betyder, at nogle gange har de været der for dig og hjulpet dig. Andre gange har de overset eller negligeret dine behov.

Med en ængstelig tilknytningsstil har du en indgroet frygt for at blive forladt. Som et resultat af dét, er du meget usikker i dine relationer. Typiske træk vil være, at du kan være klæbende og meget styret af dine behov. Du vil have en ”følelsesmæssig sult” som gør, at du hele tiden leder efter din partners bekræftelse af dig. Du ønsker konstant at høre fra partneren at vedkommende elsker dig og ikke har tænkt sig at forlade dig.

Det er vigtigt at være bevidst om dine træk i din tilknytningsstil, og hvordan de kan påvirke dit liv. Der vil måske være en tendens til at fokusere på de negative træk, men der er bestemt også træk der kan være superkræfter for dig og dine relationer.

Superkræfter på jobbet

På din arbejdsplads kan du, uden at være klar over det, være stedets ”vagtpost”. Du har en god fornemmelse for at sikre dig, at der ikke sker noget dårligt i dit arbejdsmiljø. Det vil sige at du opdager trusler hurtigt, så du kan advare andre mod faren. På den måde kan problemer på jobbet fanges i opløbet, og dermed spare energi, og forbedre økonomien på arbejdspladsen. Så på den måde kan du være en meget værdifuld ansat på dit arbejde.

Fordi du har nemt ved at åbne op for andre mennesker, er det være nemmere for dig at komme gennem udfordrende situationer på jobbet. For du er god til at samarbejde, kommunikere, og ikke mindst søge hjælp når det er nødvendigt. Du har også en stærk tillid til dine kollegers evner.

Der er stor forskel på hvordan ængstelige og undvigende typer handler i en svær situation på jobbet, som hænger sammen med kæmp eller flygt mekanismen. For eksempel vil en undvigende type forsøge at flygte fra situationen ved at trække sig væk. Men du vil som ængstelig kæmpe for at få løst problemet. Og ikke mindst blive i situationen til den er løst.

Du er meget opmærksom på dine egne handlinger, og hvordan de vil påvirke andre. Af den grund er det ikke sandsynligt at du vil være én, der laver ballade på arbejdet. Tværtimod vil du hele tiden vurdere din egen adfærd og hvordan du udfører dit arbejde, for at undgå konfrontationer. Selv om det måske kan virke lidt anstrengende for dig som individ, er det gode træk at have i en professionel kontekst.

Intime relationer og superkræfter

I intime forhold vil du sandsynligvis give dig selv fuldt og helt. Du forelsker dig nemt, og har høje tanker om din partner. Af den grund lægger du en masse kræfter og dedikation i forholdet. Selv når det er i problemer, vil det være mindre sandsynligt at du giver op, i forhold til andre tilknytningsstile.

Du vil ikke være bange for at involvere dig i intimitet eller følelsesmæssig nærhed. Faktisk er det netop dét, som får dig til at føle dig mere sikker i dit forhold. Og fordi du er ekstra opmærksom, kan du nemt afstemme dig med partnerens behov. Det betyder, at hvis din partner har et uudtalt behov, kan du fornemme hvad det er og spørge ind til det.

Selv om du ser dig selv i et negativt lys, har du tendens til at se positivt på din partner. Derfor er det mere sandsynligt at du vil tale godt om vedkommende til andre. Og du vil se din kæreste som en person, der er meget værd at elske.

Venskaber og superkræfter

Dit behov i venskaber er, at der skal være nærhed. Du kan ovenikøbet få en fornemmelse af, at ”forelske” dig i en ny person i venskabsgruppen. Du ser måske vedkommende som spændende og imponerende. Derfor vil det være nemt for dig at skabe nye venskaber med andre.

Du vil ofte være dén, der holder gruppen sammen. At hjælpe vennerne og tænke på dem ligger naturligt for dig. Af samme grund vil vennerne være trygge ved at komme til dig, hvis de har personlige udfordringer i privatlivet.

Din ængstelige tilknytningsstil gør, at du er vokset op med følelsen af usikkerhed og uforudsigelighed. Derfor vil det være mere vigtigt for dig at holde kontakten med andre, og du vil gå langt for at opretholde venskabet. Du har tendens til at være hjælperen, nogle gange også lidt for meget. For det er så vigtigt for dig at alle er glade i din omgangskreds.

Du kan have flere tilknytningsstile

Kan du genkende dine superkræfter som ængsteligt tilknyttet? Eller har du også superkræfter fra andre tilknytningsstile? For det vil ofte være sådan, at du ikke kun har træk fra én stil, der vil også være andre træk indblandet. Og ikke nok med det; en tilknytningsstil ligger ikke fast, så du vil bevæge dig til eller fra andre tilknytningsstile gennem livet.

Undvigende tilknytning og superkræfter

Det kan godt være, at du ikke kan flyve eller smelte stål med øjnene med undvigende tilknytning. Til gengæld er der mange andre super ting du kan gøre. De helt særlige træk ved undvigende tilknytningsstil kan nemlig bruges så effektivt at de er dine personlige superkræfter. Så selv om der er negative træk ved din tilknytningsstil, er der også træk der kan være en fordel for dig.

Hvad er undvigende tilknytning?

Undvigende tilknytning er én af de tre utrygge former for tilknytning. Den bliver typisk formet i de første 18 måneder af dit liv ved, at du lever i et miljø hvor du oplever at blive afvist eller overset af dine omsorgsgivere. De undgår de helst følelser og intimitet, så derfor vil du have følt, at de ikke var til stede følelsesmæssigt. Ikke at de med vilje har afvist dig men måske mere, at de dybest set ikke har forstået dig eller været i stand til at vise deres følelser.

Så når du har rakt ud efter hjælp, kærlige følelser og kontakt, har dine omsorgsgivere simpelthen lukket ned og trukket sig væk fra dig. Resultatet er, at du som barn, og senere som voksen tror, at dine relationer ikke vil møde tilfredsstille dine behov. Og at du dermed heller ikke kan stole på andre.

Som en konsekvens af din barndom trækker du dig fra følelsesmæssig tæthed med andre. Det er en forsvarsmekanisme som siger, at andre i sidste ende vil skuffe dig eller forlade dig. Så inden dét sker, har du lært at trække dig fra dine tætte relationer for at undgå smerten ved at andre forlader dig. Du prøver ganske simpelt at komme først for at undgå smerten ved at blive afvist.

Når du ikke tillader andre at komme ind i dit liv, skaber du i virkeligheden den situation du helst vil undgå. På den måde bliver det en selvopfyldende profeti når du skubber andre væk, og dermed ”beviser” at du ikke kan elskes.

Men det er dog ikke kun dårlige ting der er at sige om undvigende tilknytning, for du har også nogle superkræfter som kan hjælpe dig.

Superkræfter på arbejdspladsen

Som undvigende på jobbet, er du den fødte hjælper. Du vil gå langt for at hjælpe andre på dit arbejde. Så selv om din tilknytning kan have nogle omkostninger for dig på et personligt plan, kan der være fordele i grupper.

På jobbet har du evnen til at øge produktiviteten i dit team og på den måde spare ressourcer. Du vil også være hurtige til at opfatte trusler mod gruppen. Så problemerne hurtigere bliver identificeret og gjort noget ved.

Da du ofte er selvkørende, vil du have mindre brug for andres hjælp når det kommer til at træffe beslutninger. Du er meget uafhængig og har tillid til dine egne professionelle valg og evner. Så når en deadline nærmer sig får du tingene gjort. Du foretrækker at fokusere din energi på arbejdet frem for at socialisere med andre.

Du har større tendens til at arbejde på at opnå succes på din arbejdsplads end andre tilknytningsformer. Derfor er der også mere sandsynligt at du stiger i graderne.

Dine superkræfter i intime relationer

Som undvigende tilknyttet er du ikke så behovsstyret eller klæbrig omkring din partner. Så du fremstår ikke så krævende i et forhold som andre tilknytningsformer. Når det er sagt, kommer din partners syn på dig også an på vedkommendes egen tilknytningsstil.

Du vil sandsynligvis være respektfuld overfor din partners grænser. Det betyder, at du ikke vil krænke din kærestes begrænsninger og på den måde true forholdet. Det er heller ikke dig at bore for meget efter information, eller tvinge din partner til at dele personlige oplysninger. Og som noget helt naturligt, vil du respektere din partners frihed.

Fordi du har oplevet en barndom hvor der var langt mellem de følelsesmæssige kontakter, har du tendens til at beskytte dine egne følelser. Det betyder også, at du fremstår reserveret i relationer. Det er mindre sandsynligt, at du viser din sårbarhed.

Superkræfter i venskaber

Selv om du er meget uafhængig betyder det ikke at du ikke kan være en fantastisk ven. Du kan nemlig godt være social og populær blandt dine venner. Du virker sikker på dig selv, og de ting du kan tilføre venskabsgruppen. Fordi du har det svært med følelsesmæssig intimitet, har du sandsynligvis mange venner i stedet for nogle få tætte venskaber.

Du er ofte festens liv og sjæl, på grund af din tro på dig selv. Og selv om du ikke ønsker dybere venskabelige relationer, viser du interesse i nye bekendtskaber. Med undvigende tilknytning vil du heller ikke plage dine venner om at dele deres følelser eller tilbringe overdrevet tid med dem. Du vil kort sagt give plads til deres eget personlige rum. 

Vennerne vil komme til dig for at få råd om mange ting. Og en rigtig vigtig ting er, at du vil fortælle dine venner hvad de har BRUG for at høre, frem for hvad de ØNSKER at høre. Som voksen med undvigende tilknytning, tænker og handler du mere logisk end følelsesmæssigt.

Din tilknytningsstil er ikke et stempel for livet

Husk, at din tilknytning ikke er slået fast med syvtommersøm. Den kan ændres med tiden. Der er mange former for heling, og du vil finde din vej, eller måske snarere den proces der ikke kommer til at finde et mål. For sådan er det jo med livet: En proces uden målstreg.  Men du kan komme så langt, at du bevæger ind i en mere tryg tilknytning. Det kræver arbejde hver dag, men er absolut det værd. I mellemtiden kan du jo sætte pris på de superkræfter du allerede har!

Desorganiseret tilknytning og superkræfter

Selv om du ikke kan gøre dig usynlig, flyve eller gå på vægge som desorganiseret, er der alligevel nogle ret seje kræfter I dig. For din desorganiserede tilknytning er ikke kun skidt. Du har nemlig mange unikke kræfter og egenskaber som er gode at have.

Hvad er desorganiseret tilknytningsstil?

Hvis du som barn er vokset op I et sammenhængende, tillidsfuldt og sikkert miljø, har du sandsynligvis en tryg tilknytningsstil. Hvis du derimod har været ude for traumer eller misbrug, er der stor risiko for at du har udviklet en desorganiseret tilknytningsstil. Måske har dine omsorgsgivere handlet kaotisk eller ligefrem bizart da du var lille. Og særligt i de første 18 måneder af dit liv kan du være blevet påvirket rigtig meget af dine omgivelser.

Nogle gange har dine omsorgsgivere kunnet vise dig kærlighed og omsorg. Så de har været en kilde til både tryghed og frygt. For vil det være det ene eller det andet de viser dig? Den samme usikkerhed vil følge dig når du bliver voksen.

Fordi du har haft en kaotisk og traumatisk barndom, vil du sandsynligvis have lavt selvværd. Du føler en stor usikkerhed overfor andre mennesker generelt. Nogle gange vil din usikkerhed blive til en selvopfyldende profeti, når forventningerne bliver til virkelighed – eller rettere mangel på forventninger. Derfor bliver din usikkerhedsfølelse hele tiden større.

De positive ting ved desorganiseret tilknytning

Selv om det er vigtigt at anerkende de ulemper en desorganiseret tilknytningsstil har for dig, er der heldigvis også en del positive træk. Faktisk kan det være en hjælp i din proces at fokusere på dine positive træk, i stedet for de negative.

Den trygge tilknytningsstil er dén, de fleste gerne vil have, mens desorganiseret tilknytning ofte ses som den ”værste”. Det skyldes, at der er en stor del uforudsigelighed og kaos forbundet med netop denne tilknytningsstil. Men du har også visse superkræfter som desorganiseret selv om du måske kan have svært ved at få øje på dem.

Dine fordele som desorganiseret ligner ofte dem fra den ængstelige og undvigende tilknytningsstil. For desorganiseret tilknytning skifter mellem de to. Du kan måske have flere træk til den ene eller anden side, det afhænger meget af den opvækst du fik. Og den historie du ellers har med dig. Det kan også være, at dét, du før anså som en udfordring med din tilknytningsstil i virkeligheden er en fordel!

Husk her, at hvis du har desorganiseret tilknytningsstil, kan du have brug for professionel hjælp til at få adgang til dine superkræfter. Og dét, at du er nået hertil på trods af en udfordret barndom, beviser at du har mindst én vigtig superkraft: modstandsdygtighed. Du har set udfordringer i øjnene og kommet videre fra dem. Du er kort sagt hårdfør og dygtig.

Superkræfter på jobbet

Der er flere fordele ved at have dig som kollega på en arbejdsplads. For selv om du kan kæmpe med nogle issues på det personlige plan, er det ofte noget andet når du befinder dig i en gruppe. For med en utryg tilknytning, påtager du dig tit en hjælperrolle sammen med andre. Du bliver på en måde ”beskytteren” i gruppen, som sørger for at der ikke sker noget dårligt.

Du opdager ofte en fare før alle andre, så du kan nå advare mod truslen i god tid. Det sker særligt hvis du har flere ængstelige træk end undvigende.

En anden superkraft er, at du ofte ikke har brug for hjælp fra andre til at træffe beslutninger eller at få afsluttet et stykke arbejde. Hvis du læner dig til den undvigende tilknytningsstil, er du sandsynligvis meget uafhængig af andre på dit job. Det gode for arbejdspladsen kan være, at ting bliver gjort mere effektivt og ikke kræver så mange ressourcer. Fordi du ikke er så interesseret i at socialisere med andre, fokuserer du mere på at få jobbet gjort, og at overholde dine deadlines. Det kan dog også være at du har mere lyst til at åbne dig for andre, at kommunikere mere og søge hjælp hvis du har brug for det.

Forholdet til andre kan ses som en balance i forhold til din indbyggede kæmp-eller-flygt respons. Hvis du hælder mest til den ængstelige side, vil stressfyldte situationer sandsynligvis udløse din kæmp respons. Omvendt, hvis du hælder mere til den undvigende side, vil du flygte fra en stressfyldt eller svær situation.

Superkræfter i romantiske forhold

Husk, at hvis du har en desorganiseret tilknytningsstil med i din bagage vil det kræve en indsats omkring heling, også når du er i et intimt forhold. Men når du arbejder med dig selv, vil der vise sig at være flere superkræfter i dig som du måske ikke er klar over.

I et forhold vil du sandsynligvis ikke opføre dig på en måde som signalerer overdreven trang til at få partnerens tid og opmærksomhed. Heller ikke selv om du i din barndom higede efter netop dét. Din partners egen tilknytningsstil kan have stor betydning for hvordan vedkommende reagerer på at få plads på den måde. For eksempel vil det være godt for en undvigende partner, men knap så godt for én med ængstelig tilknytning.

En superkraft du også har i forhold, er din evne til at bevare din uafhængighed og individualitet. Fordi du har haft en uforudsigelig og/eller kaotisk barndom, vil du være mere beskyttende over for dine egne følelser. Det betyder at du ikke har tendens til at vise dig sårbar i intime relationer.

Hvis du identificerer dig mere med den ængstelige side af tilknytning, kan det være at du nemt vil give dig selv, fuldt og helt, i et forhold. Du forelsker dig nemt og lægger rigtig meget arbejde i dine forhold. Selv hvis forholdet har problemer fortsætter du ufortrødent med at opretholde båndet og ikke give op.

Fordi du ofte higer efter følelsesmæssig tæthed i dit forhold, vil intimitet være præcis dét, du ønsker. Og du har evnen til at være meget afstemt med din partners ønsker og kan give ham/hende følelsen af, at være ønsket og elsket.

Og sidst, men ikke mindst, ser du som desorganiseret dig selv i negativt lys, mens du ser positivt på partneren. Det betyder at du kan hjælpe din partner med at se sig selv som værd at elske.

Superkræfter i venskaber 

Med desorganiseret tilknytningsstil er du i stand til at være meget omsorgsfuld for andre og at vise kærlighed til dine venner. Også selv om du måske stiller urealistiske forventninger til dig selv, på grund af din dybe frygt for afvisning.

Du er i stand til at vise hvor meget du bekymrer dig for andre, med kærlige og støttende ord og handlinger i venskaber. Afhængig af dit humør kan du ovenikøbet være åben for at dele din sårbarhed med en anden.

For andre vil du ofte give udtryk af at være socialt anlagt og ret cool. Du ser ud til at være modig og eventyrlysten, hvilket du bliver beundret for. Husk, at du har fået en dyb trang til nærhed og intimitet med fra din barndom. Så hvis du lægger arbejde i helingen, vil du blive i stand til at forstå dine mønstre og handlinger. På den måde bliver du i stand til at modtage og give kærlighed til dine venner og andre relationer.

Tilknytningstræk kan svinge

Hvilke træk kan du genkende fra dig selv? Er der nogle af superkræfterne du bruger i dit liv lige nu? Husk, at desorganiseret tilknytning både vil have træk fra ængstelig og undvigende tilknytning. Og at trækkene kan svinge til den ene eller anden side, afhængig af situation og tidspunkt i din helingsproces. For en desorganiseret tilknytning er ikke en ”livstidsdom”. Alle tilknytningsstilene kan ændres i retning af en mere tryg tilknytningsstil, om end det er en proces uden målstreg.