At arbejde med dit ego er et godt værktøj på vejen mod heling. Når du forpligter dig til at øve ego-arbejde vil det være medvirkende til at ændre dit liv.

Ego-arbejde er for dig der:

 • Føler dig følelsesmæssigt tømt
 • Føler, du sidder fast i dit liv
 • Føler, at der ikke er noget sjovt ved livet mere
 • Er klar til at give slip på din sort-hvide måde at tænke på
 • Hele tiden havner i giftige romantiske relationer
 • Synes det er svært at få ”kontakt” med andre
 • Føler at der er et eller andet der mangler
 • Ønsker at vokse som menneske
 • Er klar til at hele dig selv

Ændringer giver modstand

Det er vigtigt at du er tålmodig med dig selv for når du arbejder med dit ego, sker ændringerne ikke fra den ene dag til den anden. For en ændring i dit ego også er en ændring i din bevidsthed. Og de ændringer kan kun ske med masser af gentagelser. Så derfor er det supervigtigt, at du er motiveret når møder i din helingsproces.

Der vil komme en masse modstand fra dit ego for forandring er dét, det frygter allermest. Når du mærker modstanden så tillad den at dukke op og passere gennem dig, uden at dømme den. At der er modstand, betyder nemlig at du er i gang med at vokse som person.

Hvad er ego?

Dit ego er dit jeg. Det vil sige alt det du kan sige ”jeg er” foran, og den måde du ser dig selv på. Det er den del af dig, som har forbindelse til dine træk, dine overbevisninger og dine vaner. Egoet er en ubevidst del af dit sind, så du vil ikke bevidst mærke noget til det til daglig. Men det ER der!

Når du bliver født, kommer du ind i verden som et intuitivt barn. Selv om du ikke kan tale, forstår du alligevel verden på en instinktiv måde. Din bevidsthed i denne periode er ren opmærksomhed, og som barn har du ikke noget filter endnu. Du kan lege, forestille dig ting i din fantasi og skabe noget i din omverden. Du har ikke en fornemmelse af identitet, eller hvem du er. Du bliver født uden betingelser. Bare det at være, er naturligt for dig.

Gennem barndommen er dit ego i en egocentrisk tilstand. Eller sagt på en anden måde: Verden drejer sig om dig. Når du er i denne tilstand, sker alting ”på grund af dig”. Sår i din barndom gør særlig ondt i den periode. Det er først når du når til teenageårene, at du udvikler evnen til at tænke abstrakt, og at se noget på en anden måde end din egen.

Dit ego bliver udviklet som en måde at beskytte dig mod den virkelige verden. Det skaber en identitet i dig som gør, at du kan håndtere forvirring og uorden. Og uden at miste kontakt med andre eller miste kærlighed i dit liv. Egoet bygger en identitet for at sikre at du kan modtage tilgængelig kærlighed, på den bedst mulige måde. Efterhånden som du bliver ældre, lærer du ubevidste værdier om dig selv, for eksempel intelligens, præstationer, din foretrukne følelsesmæssige tilstand, relationer og andre mennesker. Dit største behov er dog at modtage kærlighed. Så du lærer at identificere dig med de værdier som egoet bygger i din identitet. Også selv om de ikke nødvendigvis er positive.

Mange voksne har ikke lært at udvikle sig fra det egocentriske stadie. De tror stadig at ting sker for dem alene. Hvis du er på det trin og ikke føler du har kontrol i dit liv, eller at hændelser udefra styrer dit liv, vil ego-arbejde være særlig godt.

Ego er et konstrueret selv

Dit ego er en meget ufleksibel størrelse. Det bliver det nødt til at være. Og dit ego er superbeskyttende når det kommer til din identitet. Egoet har jo skabt et billede af din personlighed, som bygger på en masse overbevisninger, mønstre og ideer om dig selv. Så alt hvad der er udenfor dét, vil blive afvist af dit ego.

Du kan for eksempel se det, hvis du ser en debat i TV. Debattørerne ændrer ikke hinandens meninger, de bekræfter deres egne. ”Vinderen” er dén person, som bekræfter sin egen mening. Deres ego forsvarer en overbevisning. Når du ser det, vil dit ego forsvare vinderen, fordi vedkommende bekræfter de værdier der er bundet op på din identitet. Det vil sige det billede dit ego har skabt af dig.

Problemet er bare, at det er meninger der er i konflikt med hinanden, der tillader dig at gro som menneske.

Modsatte meninger eller begreber får ofte vreden frem, fordi dit ego mister kontrol når det bliver udfordret. Det føles med andre ord som et angreb mod dig selv. Det er det på en måde også, fordi dit ego skaber en illusion af, at dine meninger og overbevisninger er dét, der gør dig til den du er.

En skrøbelig tilstand

Tabet af kontrol fører til en masse usikkerhed og lavt selvværd. I denne skrøbelige tilstand, arbejder dit ego hårdt på at ”forsvare” dig. Det kan føre til mange forskellige reaktioner:

 • Du reagerer meget stærkt følelsesmæssigt
 • Du overkompenserer med en falsk selvsikkerhed
 • Du tænker meget sort/hvidt
 • Du afviser alle ideer der konflikter med egoets overbevisninger
 • Du tror at en anden persons succes, hindrer dig i selv at få succes
 • Du sammenligner dig konstant med andre
 • Du dømmer andre, for eksempel ved at mobbe, fornærme eller true
 • Du bliver paralyseret og er ude af stand til at gøre noget som helst

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med dit ego?

At arbejde med dit ego, handler om at vende tilbage til din sande natur. Indtil nu har dit liv været levet i mønstre, som du ikke selv har valgt bevidst. De har valgt for dig.

At arbejde med dit ego er en ny mulighed for at vælge selv.

Formålet er ikke at ”dræbe” dit ego, eller benægte eksistensen af det. Egoet er din beskytter, og har været en del af din psyke, lige siden du var barn, for at hjælpe dig med at håndtere verden. Formålet er at lære at acceptere, at dit ego er noget der er adskilt fra dén, du er.

Du kan se dit ego som en virkelig opmærksom vagtpost. Den tjekker hele tiden omgivelserne for noget eller nogen, der forsøger at skade dig. Så alt, hvad der ikke svarer til dit egos billede af dit selv, må pr. definition være noget fjendtligt. Du har identificeret dig alt for meget med dine træk i lang tid, og det er dit egos opgave at holde det billede i live hos dig.

Så når du arbejder med dit ego, giver du plads til, at dit ego kan holde en pause. En pause der giver plads til at nye erfaringer og oplevelser kan få plads i din bevidsthed. Uden vagtposten kan du nemlig mærke hvad du føler, hvad du tænker, og hvordan du vælge at handle, snarere end at dit ego beslutter for dig.

Selvtillid er resultatet af at frigøre dig fra din egotilstand.

Sådan arbejder du med dit ego

 • Tillad dit ego at præsentere sig selv

Indtil nu har du ikke været opmærksom på dit ego. Når du er ubevidst, hvilket vil sige 95% af tiden, er det dit ego der kører showet. Så når du ikke er opmærksom på det, bliver dit ego stærkere hele tiden.

Du kan blødgøre dit ego ved at observere det. Et blødgjort ego bringer dig i en tilstand af indre fred.

Der er bare lige det ved det, at dit ego ikke bryder sig om at blive observeret, så dette første trin kan blive ubehageligt. At komme gennem ubehaget kræver meget arbejde, så du må være tålmodig. Du kan praktisere dette trin som det første du gør, når du vågner om morgenen, eller lige inden du går i seng. Øvelsen tager under ét minut:

 • Find et stille sted hvor du ikke bliver distraheret, og hvor du føler dig godt tilpas.
 • Luk øjnene og tag et dybt åndedrag.
 • Gentag sætningen: ”Jeg er et sikkert sted, og jeg vælger en ny måde at se mig selv på, som er noget andet end mit ego”.

Her lægger du grunden til at din hjerne kan slappe af med dit egoarbejde. Det kan være meget ubehageligt at se dig selv på denne nye måde. Du får måske nogle følelser i kroppen, eller tanker der kører i dig, som fortæller dig at du ikke skal lave øvelsen. Det er en helt normal frygtbaseret reaktion fra dit ego. At du ser dit ego, er det første trin til at tage magten og beslutningerne væk fra det.

 • Hav et venligt møde med dit ego

Trin 2 handler om at blive bevidst om, hvad du siger efter ordet ”jeg”. Det er nemlig dit ego der taler. Du har sagt det så mange år, uden at lægge mærke til det. Så at observere hvad du egentlig siger om dig selv, kan komme som en overraskelse for dig.

Den bedste måde at møde dit ego på, er når det ikke bliver trigget. Gør det til en vane at tale med dit ego på denne måde en gang om dagen. Altså, læg mærke til hvad du siger efter ”jeg”.

OBS: Der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på, bare lad dine ord flyde uden at tænke over dem først, eller analysere dem på nogen måde.

 • Hvor ofte taler du om dig selv?
 • Hvordan har du været vant til at beskrive dig selv?
 • Gjorde noget dig ubehageligt tilpas her? Beskriv hvad det var.

Tillykke! Du har lige været vidne til dit ego. Øvelse er nøglen til at se dig selv som adskilt fra dit ego. Gentagelsen vil skabe nye veje i din hjerne og øvelserne vil blive nemmere fra gang til gang.

 • Giv dit ego et navn

Når du giver dit ego et navn, er det et vigtigt skridt i retning af at se dit ego som adskilt fra dig. Vælg et navn der lige kommer til dig, som du kan kalde dit ego.

Ved at navngive dit ego, kan du træde væk fra det. Du vil nu se dit ego komme og gå. Du vil nok blive overrasket over hvor tit det kommer og går. Dette trin handler kun om at observere. Øv trinnet i mindst 2 uger. I løbet af den tid, kan du måske få et større gennembrud i forhold til hvordan du ser dig selv.

Med tiden vil du ikke alene blive bevidst om dit ego, du vil også finde ud af, hvilke situationer der trigger det. Denne udvidede bevidsthed tillader dig at se hinsides dit ego, og vælge en reaktion der mere svarer til dit autentiske selv.

 • Mød dit triggede ego

Begynd ikke på disse trin før du har gennemgået trin 2 i mindst 2 uger.

Hvad er en trigger? En trigger er en følelsesmæssig reaktion, som ikke er det samme som selve hændelsen.

For eksempel siger din søster: ”Du ser træt ud” ved en familie-sammenkomst. Du svarer sarkastisk: ”Selvfølgelig ser jeg træt ud, jeg arbejder 60 timer om ugen, og opdrager et barn. Det må være fedt at have masser af fritid. Bare rolig, næste gang ligner jeg én, der lige er trådt ud af et modeblad”. Dét, der sker, er følgende:

Din søster siger helt konkret: ”Du ser træt ud”.

Dit ego hører: ”Hun er så streng og nedladende, hun tror altid at hun er bedre end dig. Det er fordi hun har været jaloux på dig hele dit liv. Nu tror hun nok hun er noget”.

Læg mærke til næste gang du føler dig trigget. Det kan du mærke ved at dit hjerte banker hurtigere, du får lyst til at skrige eller lukke ned, eller du har måske en følelse af, at du snart eksploderer.

Beskriv hvad der sker:

 • Jeg mærkede følelsen af _____________, da jeg blev trigget.
 • Jeg mærkede følelsen af _____________, da _____________.
 • Hændelsen af ____________ betyder ____________ for mig.

For eksempel:

 • Jeg mærkede følelsen af vrede, da jeg blev trigget.
 • Jeg mærkede følelsen af vrede, da min mand havde efterladt opvasken i vasken.
 • Hændelsen af at efterlade opvasken betyder at jeg ikke er værd at tage hensyn til.

Den objektive realitet var, at opvasken var efterladt i vasken. Hvilket udløste følelsen af vrede, på grund af den underliggende tro om dig selv, at du ikke er værd at tage hensyn til.

Her mærkede dit ego kernefølelsen ”uværdighed”. Det var smertefuldt, og da du ikke har lært at behandle følelser, vendte dit ego følelsen ud mod omgivelserne. Dit ego foretrækker nemlig at smide følelser over på andre, frem for at føle smerten selv.

 • Acceptér, og sæt pris på dit ego

Dette sidste trin kræver rigtig meget øvelse. Det er ikke noget der vil føles naturligt for dig, så du bliver nødt til at gentage det mange gange først.

Sig til dig selv:

 • Jeg sætter pris på at mit ego dukkede op for at beskytte mig mod (følelsen da du blev trigget).
 • Det er i orden for mig at mærke følelsen af (den nye følelse du ønsker at mærke)
 • Jeg behøver ikke længere at forbinde hændelser i mit liv til (følelsen da du blev trigget)
 • Jeg er (bekræft din nye følelse).

For eksempel:

 • Jeg sætter pris på at mit ego dukkede op for at beskytte mig mod følelsen af uværdighed.
 • Det er i orden at mærke følelsen af at have den modsatte mening end dig. Mærk hvilke følelser det bringer op i dig. Tillad dig selv at lytte objektivt til ordene der bliver sagt. Mærk efter om du kan høre hvad der bliver sagt, udenfor din følelsesmæssige respons.
  At arbejde med ego er svært, men kan også betyde en drastisk ændring af dit liv. Dit ego vil blive udfordret og vil kæmpe imod med næb og kløer, men i sidste ende er det arbejdet værd. For du fortjener at være fri.
 • Jeg behøver ikke længere at forbinde hændelser i mit liv til følelsen af uværdighed.
 • Jeg er værdig.