Dit indre barn

Det er nok de færreste der går igennem barndommen helt uden mén. For barndommen, og bevægelsen ind i ungdommen og det tidlige voksenliv, har stor betydning for dig. Der vil være mange ting, der kan opfattes som krænkende og opdragende for dig. Og de ting er med til at bestemme hvordan du ser verden senere, og hvad vi føler. Men kontakten med barnet ændrer voksenlivets historie, hvis du vælger det.

Måske har du ikke været set, eller værdsat som barn. Eller du er måske blevet misbrugt i en eller anden forstand, enten fysisk eller følelsesmæssigt. Selv om det måske ikke føles sådan, kan mange små krænkelser være lige så traumatiske som store begivenheder i ens liv.

Det kan betyde, at du nu står her som voksen, efterladt med en masse følelser af ikke at være tilstrækkelig. Og måske føler du at du ikke kan stole på dine omgivelser, eller kan indgå i nære relationer? Der kan også være stærke følelser af ensomhed, skam eller angst involveret.

Kontakten med barnet ændrer voksenlivets historie.

Hvordan vi reagerer som voksne

Men der er stor forskel på, hvordan vi reagerer på vores barndom. For nogle vil det være et naturligt led i processen mod voksenlivet. For andre vil det være en usund bagage man går og slæber rundt på hele tiden. Hvis det sidste er tilfældet, kan du sikkert genkende nogle af disse følelser, som hæmmer dig i voksenlivet:

 • Du er uønsket, og passer ikke ind i livet.
 • Du skyder skylden på dig selv, når tingene ikke går som planlagt.
 • Du har svært ved at sætte grænser, og siger altid ja, selv om du mener nej.
 • Tendens til at føle dig trist til mode, være depressiv eller føle dig vred uden grund.
 • At du hele tiden skal være stærk eller perfekt.
 • Du tør ikke vise hvem du egentlig er, fordi du skammer dig.
 • Ikke at være ”god nok”, og være prisgivet andres forventninger og ønsker.
 • Ensomhed, stress eller udbrændthed.
 • Du er ikke værd at elske, og er ikke tiltrækkende for andre.

Hvis du kan genkende disse følelser, som noget der har fulgt dig hele livet, er det så meget vigtigere at få kontakt med, og heale dit indre barn. På den måde kan du gøre dig selv hel igen. For kontakten med barnet ændrer voksenlivets historie.

Hvad betyder det at heale dit indre barn?

Det betyder, at du får kontakt til det barn der blev efterladt for længe siden med sine sår. En kontakt hvor man elsker og omfavner barnet som en omsorgsfuld voksen. På den måde kan barnet komme til at føle sig værdsat igen. Og det samme kan du som voksen. For ofte betyder kontakten med det indre barn, at du får farverne, og lysten til at lege tilbage. Til at leve fuldt ud, og til at have selvtillid, og også føle dig glad for livet.

Du har nok, som de fleste voksne, prøvet at reagere barnligt eller uhensigtsmæssigt når du er blevet kritiseret, eller hvis du har været i en konflikt? Hvis et barns følelser og behov bliver undertrykt, vokser du op med et såret barn indeni. Og hvis du ikke tager vare på det, kan det forgifte dit liv, fordi de mønstre du lærte at reagere med som barn, fortsætter i voksenlivet.

Der kan være forskellige måder du kan have et mønster med i dit voksne liv. Det kan være du har en følelse af ensomhed, eller at du ikke føler dig noget værd. Måske ser du dig selv som offer, og handler med at være vred på verden. Du kan også søge trøst i alkohol, stoffer eller konstant underholdning. Nogle reagerer også med at blive arbejdsnarkomaner, eller forsøger hele tiden at ”redde” andre, uden at tage vare på sine egen behov.

arn og voksen, som gør, at min person føles hel igen.

Få kontakt med dit indre barn

Det er derfor at det er vigtigt at få kontakt med dit indre barn. Både for at mærke barnets følelser, men også at få dem bearbejdet som voksen. På den måde bliver det også muligt at tilgive de personer der var involveret. Men ikke mindst dig selv. For som barn handlede du på den bedste måde du kunne i situationen.

Når du møder, og tager vare på dit indre barn, vil du opleve mange positive ændringer i dit liv. Du vil føle dig mere værd, og acceptere dig som du nu er. Du vil blive langt mere bevidst om de mønstre du har med fra barndommen, og vil med tiden lære at reagere sundt på dine relationer. Og så vil du kunne smide offerrollen fra dig, og i stedet tage ansvar for dit liv. På den måde vil du få mere overskud, både fysisk og psykisk. Verden vil åbne sig for dig på en helt anden måde.

Hvordan kan du få kontakt til dit indre barn?

Det kan du for eksempel gøre på følgende måde:

 • Tænk på et bestemt problem som fylder meget for dig lige nu.
 • Prøv at tænke på, hvornår følelserne der har forbindelse til dit problem opstod første gang.
 • Forestil dig selv i den alder, hvor du første gang oplevede følelserne.
 • Spørg dig selv: Hvordan var det at være mig på det tidspunkt?
 • Hvad havde jeg brug for?
 • Hvad ville jeg ønske, at en voksen havde sagt til mig i situationen?
 • Forestil dig nu, at du som voksen fortæller dit barne-selv hvad det har brug for at høre.

Jeg bruger selv også en anden måde at få kontakt til mit indre barn. Det er en mere tilfældig måde, hvor jeg lader barnet komme til mig af sig selv. Ofte sker det, når jeg går tur ved vandet, som er mit foretrukne ”sikre” sted. Det kan være et andet for dig. Ofte laver vi ting sammen som barn og voksen, for eksempel samler skaller eller bygger sandslot sammen. Så her er det blot et nærvær mellem mig selv som barn og voksen, som gør, at min person føles hel igen.

En tur ved vandet

Billederne herunder lavede jeg efter en tur ved vandet. Det var en smuk sommerdag, og jeg havde gået en lang tur, og sad nu i sandet.

Her mærkede jeg en tæt kontakt til mit indre barn, og forestillede mig nogle forskellige situationer hvor vi var sammen.

Det er nogle gange mit indre barn kommer tæt på, når jeg går tur ved vandet. Det kan selvfølgelig også være mange andre steder eller situationer for dig.

Jeg så at vi løb ved vandet sammen, nød samværet og råbte højt i vandkanten.

Der efter sad vi i sandet og snakkede om tilgivelse.

Barnet dækkede mig til, og jeg rejste mig og kastede byrden fra mig.

Lyt til denne indre barn øvelse af Tina Rudolph på Soundcloud. Og få inspiration til bøger og film på Bliv klogere.