Du kender måske udtrykket, at ”Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved det.”? Men i modsætning til vejret, kan du, eller din partner, gøre noget ved de gamle sår fra fortiden. Sår, som har det med at skabe negative knuder i jeres relation. Ganske ofte skyldes udfordringer i forhold, at mindst én af jer har fået en utryg tilknytning med til voksenlivet.

Hvad er tilknytning?

Tilknytning er det bånd der bliver formet mellem dig som barn, og dine primære omsorgspersoner. Det vil typisk sige din far og/eller mor, men kan eksempelvis også være en bedsteforælder eller plejeforælder. Båndet mellem jer har stor indflydelse på din evne til at skabe stabile forhold til andre. Nogle mennesker har det fint med at være afhængige af andre, og føler sig trygt tilpas i forhold. Andre har udviklet sig til at være mere ængstelige i relationer, eller prøver at undgå for meget intimitet.

Det er muligt at ændre din tilknytningsstil gennem livet. Du kan for eksempel have en utryg tilknytning, som kan ændres til at blive tryg. Det omvendte kan også være tilfældet: At du havde en tryg tilknytning i barndommen, men at den blev ændret til en utryg som voksen. Det kunne være i et forhold som er mentalt usundt for dig.

Parforholdet

Hvis du gerne vil føle dig tættere på din partner, kan tilknytningsøvelser være en stor hjælp. For dét, at bevæge sig fra en utryg tilknytning til en tryg, har direkte indflydelse på din fysiske og psykiske sundhed. Når du føler en tryg tilknytning til dine relationer, og særligt til din kæreste, føler du dig nemlig også godt tilpas og i gode hænder. Men det kan jo også være, at i begge har en tryg tilknytning, og blot trænger til lidt idéer til at spice forholdet op. Så kan du også bruge nogle af øvelserne her til dét.

Øvelser du selv kan gøre 

  • Forstå din utrygge tilknytningsstil

Det er guld værd, at arbejde med dig selv, og efterhånden få mere og mere indblik i hvorfor du handler som du gør. Det kan være du har et materielt godt liv og en sød kæreste, men alligevel føler der mangler noget.

Mange gange kan du føle dig tom eller ensom, eller måske et savn efter noget du ikke kan sætte ord på. Eller du oplever en irrationel uro indeni, uden nogen tilsyneladende årsag. Men grunden til dine følelser er, at du lærte i din barndom, at nogle gange kunne du få tryghed, og andre gange ikke. Du er tunet helt ind på at opfange hvis du bliver svigtet eller afvist. Så føler du, at du aldrig rigtig får helt nok fra din partner.

Det paradoksale er, at hvis du får kontakt og nærhed med din partner, bliver du straks urolig for at miste den igen med det samme. Det gør også, at du ubevidst føler dig tilpas i selskab med mennesker der genopliver dine gamle sår.

Så du kan med fordel kigge på, om du gentager mønstre fra tidligere i dit liv sammen med din partner nu.

  • Øv dig i at se dine følelser udefra

Du vil ofte have tendens til at blive revet med af dine følelser, så en god øvelse vil være, at skabe lidt afstand til dem. Og ikke tro på alt hvad du føler. Når du får en intens følelse, så prøv at gå 3 mentale skridt tilbage, og brug lidt tid på at udforske hvad det egentlig er du føler. Der efter kan du reagere på en anden måde end du ”plejer”.

  • Bekræft dig selv, og lær at rumme dine sårede følelser

Med en utryg tilknytningsstil, vil du sandsynligvis, som det første, søge trøst hos andre når du støder på udfordringer. Det er der for så vidt ikke noget galt i, for det er normalt at søge støtte. Men du har også brug for at vide, at du kan støtte dig selv. At du kan stå ved dig selv og stå svære ting igennem på egen hånd.

Barndommens sår har efterladt en usikkerhed i dig som gør, at du giver andre for meget indflydelse på dit liv. Og ikke mindst din selvopfattelse. Så det vil være godt for dig at trøste dig selv, når du føler dig ked af det, og anerkende dig selv. Det vil også være godt at bakke dig selv op, når du begår fejl. Og så kan du øve dig i, at træffe dine egne beslutninger. Det vil også være godt for din partner, at du er mere klar i spyttet omkring dine meninger.

  • Lad tankerne arbejde for dig

Vær opmærksom på dine tankemønstre. Prøv at lægge mærke til, at usunde tankemønstre dræner din energi og påvirker dit energiniveau.

Tankemønstrene kan være unødige bekymringer om at noget går galt, som hober sig op indeni. Det kan også være tanker om et eller andet der skete i fortiden, som egentlig bare går i ring. Du kommer til at sidde fast i en ond cirkel af vrede og selvkritik, og du kan ikke tilgive dig selv eller andre. Eller tankemylder som springer rundt mellem en masse opgaver og problemer, uden at noget bliver løst eller du finder ro.

Så hvad kan du gøre for at få mere konstruktive tankemønstre?

Tænk på tanker som den føde du giver dit sind – og vælg den sunde kost. For usunde mønstre får dig til at føle dig usikker, sårbar og afhængig af andre. Hvorimod de konstruktive mønstre giver styrke, glæde og energi.

Giv ikke efter for din følelsesmæssige længsel. Husk, at selv om andre støtter dig, risikerer du, at det aldrig er nok, hvis dine tankemønstre har magten. I stedet kan du få en positiv og ligeværdig kontakt til andre, når du lærer at berolige dig selv.

Gå efter at udvikle din indre styrke. På den måde vil du føle dig mere selvstændig, og på samme tid udvikle din handlekraft og beslutsomhed. Øv dig også i at fokusere på ét problem ad gangen.

  • Giv plads til fordybelse og glæde – og elsk dit indre barn

Som barn vil du være påvirket, hvis du har en utryg relation til dine forældre. Du vil have dine følelsesmæssige antenner ude hele tiden. Du vil spørge dig selv hvad dine forældre laver og om de overhovedet er der. Og om du får opmærksomhed, eller kontakten mon forsvinder om lidt?

Når du bliver voksen kan såret føre til, at du hele tiden er opmærksom på dine omgivelser, og måske særligt din kæreste. De ting du selv er optaget af, vil du have svært ved at holde fokus på, af samme grund. Og du vil være i tvivl om, om du er god nok, om partneren stadig elsker dig, eller om din chef er tilfreds med dig.

Men der er ting du kan gøre her. Du kan for eksempel bevidst søge at trække dine antenner indad, og prioritere mere plads til dit indre barn. For dit indre barn har en uskyld, der ikke hele tiden vurderer sig selv med andres øjne. Du kan også forsøge at handle og leve mere oprigtigt indefra og ud.

Den personlige udvikling gør dig i stand til at føle dig tryg og tilpas når du er alene, eller skal klare tingene på egen hånd.

  • Se på din sårbarhed med respekt og kærlighed

Du vil være præget af tråde fra din opvækst, hvor du har følt afvisning, kritik, afstand og usikkerhed. Så du er sandsynligvis mere sårbar i dit sociale liv. Der kan lynhurtigt komme følelser frem af vrede, skuffelse, opgivelse eller andre negative ting.

Her er det vigtigt, at du ikke fordømmer dig selv for at være sårbar. Det er din hjerne der har gemt sårene i dig. Og i dit sociale liv, kan du få vækket dybe smerter. Det gælder i særlig grad forholdet til din partner og dine børn.

Når du føler fordømmelse, kritik eller kulde fra andre, medvirker det til at gøre din smerte større. Til gengæld kan følelser af forståelse og accept gøre, at der bliver åbnet nye veje i din hjerne. Med tiden vil du bevæge dig hen mod en tryg tilknytning. Men hvis du fordømmer dig selv, vil afstanden mellem dig og omgivelserne vokse.

  • Helbred dine sår med trygge relationer

Når du er i en tryg relation, har du mulighed for at ændre dine indre arbejdsmodeller, det vil sige dine billeder af dig selv i forhold til andre. Som barn kunne du ikke altid regne med at dine forældre lyttede til dig og hjalp dig. Derfor vil det være gavnligt for dig at være i et forhold, hvor din partner ønsker at støtte og forstå dig.

Når du oplever, at din partner viser dig kærlighed og tryghed, kan du også blive mere bevidst om at der er en helbredelse i gang i dig. For dine forventninger til hvordan det er at være i en tæt relation vil lige så stille ændre sig. I stedet for smerter, sår og følelsen af svigt, begynder du at føle glæde i samhørigheden. Det er ikke noget der ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet, men er mere en proces uden målstreg.

At du får konkrete erfaringer i dit forhold, som viser dig at din tilknytning kan ændre sig, er meget vigtig. For på den måde får du en tro på, at du kan ændre dig, og at det ikke er for sent at gøre noget.

  • Giv plads til indre ro

Hvis du føler dig stresset, kan det forstærke dine reaktioner hvis du har en utryg tilknytning. Og samtidig vil de dele af dig, der føler sig tryg, blive nedtonet.

Derfor er det vigtigt, at du hver dag sætter tid af til pauser, hvile og refleksion. På den måde skaber du ro i dit nervesystem, og plads til ny rummelighed i forholdet. På grund af fortidens sår, vil du sandsynligvis være meget mere sensitiv end din partner. Så du vil have brug for at fokusere på at bevare roen i relationer der føles utrygge for dig. Dermed ikke være sagt, at din partner ikke også har sår, det har de fleste. Men din partner har måske ikke fået en utryg tilknytning med fra barndommen af den grund.

Så giv dig selv omsorg hver dag, for på den måde vil du opleve at blive stærkere dag for dag.

Hvad angår de udfordringer der hele tiden opstår, kan du fokusere på at skabe løsninger i stedet for at synke ind i dig selv i skuffelse. Både over dig selv, men også over andre. I stedet for at blive overvældet, så tag fat i ét problem ad gangen, og fokusér på en løsning. Så vil du mærke, at din følelse af stress vil blive mindre, og give dig mere styrke til at væe i nuet.

  • Husk dine grænser

Din utrygge tilknytningsstil gør, at du føler dig mere afhængig af andres anerkendelse, accept og trøst. Derfor vil du have en tendens til at overskride dine egne grænser, så du kommer ud af balance med dig selv. Du føler sikkert, at du hele tiden skal gå på kompromis med dig selv, for at opnå dét, du ønsker fra andre. Og bagefter fortryder du, at du satte dig selv i baggrunden, og du føler frustration, tomhed eller vrede.

Så i stedet for bare automatisk at ofre dig selv for andre, så hold fast i dét, der er vigtigt for dig. På den måde bliver du ikke drevet af indre frygt for at blive forladt eller svigtet. Tværtimod vil du nu se, at du bliver i stand til at give, når du føler en virkelig trang til at give med en ægte kærlighed.

Din indstilling til at være givende i forhold er afgørende. Så husk, at når du går på kompromis, giver du afkald på noget højere for noget lavere. Og at hvis du ofrer dig, giver du afkald på noget lavere, for noget højere. Det kan over tid ramme dig negativt, hvis du går for meget på kompromis. Så fokusér på, hvordan du kan ofre dig positivt, og i harmoni med dine egne værdier.

  • Slut fred med din fortid

Du kan se din utrygge tilknytning fra barndommen, som en skygge, der hviler over dit liv. Dine tidlige sår gør, at du har svært ved at finde ud af, at være i et voksent forhold. Du vil måske føle en sorg som fylder meget, eller reagere på en uhensigtsmæssig måde når der er konflikter. Det kan være svært at slippe smerten fra barndommen, og det kan være en sorg, der ikke kun skygger for dig selv, men også for forholdet.

Det er vigtigt, at du giver dig selv lov til at sørge. For tillader dig selv at sørge over ting der var svære i din barndom, anerkender du også din længsel efter noget bedre. Tro også på, at det er muligt at skabe forandring. Det er aldrig for sent at ændre dit tilknytningsmønster. Når du gør dét, vil der helt fysisk blive skabt nye positive veje i din hjerne. Ledningerne vil så at sige blive trukket om.

Vigtigst er, at du forsøger at tilgive dem, der gjorde dig ondt, og ikke mindst dig selv.  Her er der forskel på sund og usund tilgivelse. Den sunde tilgivelse er, når du baserer den på indsigt. For eksempel, at du siger til dig selv, at dine forældres handlinger gjorde dig utryg, men at de ikke vidste bedre. Den usunde tilgivelse er, når du internaliserer. Det vil sige, at du baserer din tilgivelse på selvkritik. Eksempelvis at du giver dig selv skylden for at dine forældre skældte dig ud.

Den energi du binder til dine gamle sår, vil blive mindre når du slutter fred med fortiden. Energien kan du i stedet bruge på at leve i nuet med din partner, og fokusere på at gøre dine positive forandringer til virkelighed.

Få mere inspiration på Bliv klogere. Læs mere om tilknytning på PsychologyToday.