Hvordan er temperaturen på dit parforhold? Er du i et nyt forhold med en partner, eller har I været sammen i årevis? Og hvordan går det egentlig med at være sammen som par?

Måske er der dukket nogle udfordringer op i dit forhold, hvor det viser sig, at din partner har nogle ting at bokse med. Det kan være din partner har bagage med fra barndommen, som gør det svært at være i jeres relation? Eller måske har du selv problemer i forholdet? Det kan også være at din partner og dig har været sammen så længe, at I måske har glemt intimiteten lidt?

Hvis det er tilfældet, så læs med her. For dit parforhold kan heles, hvis du er motiveret og klar til at lege i dit forhold igen. Og ikke mindst arbejde med den barndom der får jeres relation til at knage.

Tilknytningsskader i parforholdet

Måske har du været ude for at der skete noget i dit forhold, hvor din partner ikke reagerede på, at du havde behov for hjælp. Og måske kan du spore det tilbage til netop denne hændelse, at jeres parforhold begyndte at gå skævt? I så fald, er der stor sandsynlighed for, at du har du oplevet en tilknytningsskade på tæt hold.

En tilknytningsskade er et tillidsbrud mellem din partner og dig, i en situation hvor et behov for hjælp ikke er blevet mødt.

Eksempler på vigtige situationer kan være:

 • Medicinske eller fysiske kriser.

Det kan for eksempel være kræftdiagnoser, spontan abort, biluheld, en alvorlig skade på et barn og mange andre ting.

 • Følelsesmæssige kriser.

Du kan have mistet dit job, en tæt relation eller et kæledyr. Det kan også være, at én tæt på dig har svigtet dig og din tillid.

 • Diskriminerende traumer.

Nogen har måske ignoreret, truet, misbrugt eller ikke respekteret dig, på grund af din identitet.

 • Særligt vigtige begivenheder.

Det kan være en bryllupsdag, en prisuddeling, et jubilæum eller andre milepæle.

Nogle gange vil en tilknytningsskade ikke lyde så vigtig som nogle af de nævnte eksempler. Men det er heller ikke kernen i det. Kernen er, når en partner ikke reagerer på noget du selv føler som en ”liv og død” situation i dig selv. Det er præcis sådan en situation, der kan forårsage et alvorligt brud mellem dig og din partner.

Når du er dén, der føler dig svigtet vil du reagere med at sige, eller ubevidst konkludere:

”Jeg kan aldrig mere stole på min partner.”

”Dét, der skete, har ændret alt mellem os.”

”Jeg kan ikke længere være sårbar, eller udtrykke mine følelsesmæssige behov overfor min partner.”

Andre former for svigt i forholdet

Når der opstår en tilknytningsskade i forholdet, betyder det at relationen bliver utryg og at tilknytningsbåndet mellem dig og din partner bliver sat på en hård prøve. For nogle gange er traumet ved et svigt så alvorligt, at det bliver svært at reparere forholdet. Det bliver også sværere at have hverdagens konflikter. For i stedet for at være konstruktive for jer i det lange løb, bliver de i stedet ødelæggende.

Det kan være et svigt i relationen hvis din partner misbruger alkohol eller stoffer. Det kan være, at din partner ”en gang imellem” tager ud med vennerne for at drikke eller tage stoffer. Måske ser I det ikke som et problem, men hvis det er noget der foregår over længere tid, kan det føre til en tilknytningsskade. Særligt hvis din partner foretrækker vennerne frem for dig og ignorerer dine behov. Det kan også være, at din partner simpelthen ikke er til at kontakte fordi han/hun er helt væk i alkohol eller stoftåger. Så svarer partneren ikke på opkald eller tekstbeskeder når du står i en alvorlig situation.

Seksuelle sidespring kan selvsagt også føre til tilknytningsskader i forholdet (medmindre det er aftalt på forhånd). Du vil føle, at afstanden mellem dig og partneren vokser, når han/hun opsøger andre for at opfylde et seksuelt behov. Det vil måske være noget du ikke føler du kan tilgive. Det samme gælder selvfølgelig også den anden vej.

Der er flere andre måder du og din utilsigtet kan komme til at svigte hinanden på:

 • Forpligtelse med betingelser

Forstået på den måde, at din partner eller dig selv, holder øjnene åbne efter noget ”bedre”.

 • En affære uden sex

Det kan være en flirt din partner har med en anden, som gør dig utilpas. Eller at din partner tilbringer uforholdsmæssigt meget tid hos en anden person, af samme køn som dig.

 • At lyve

At være uærlig vil helt sikkert slide på trygheden i forholdet. Det gælder uanset om det drejer sig om bedrag, eller at lyve for at undgå konflikter.

 • At rotte sig sammen

Det kan for eksempel være, at din partners venner og/eller familie tager partnerens parti imod dig. Så vil forholdet føles mindre som samarbejde og mere som ”dem imod mig”.

 • Kulde eller fravær

Hvis du og din partner ikke prioriterer hinanden når I har et følelsesmæssigt behov, kan det være ødelæggende for forholdet. Det kan for eksempel være, ikke at støtte hinanden på stressende tidspunkter. Eller stå sammen når der opstår modgang.

 • Den seksuelle interesse bliver mindre

Selv om nogle par siger at mindre sex ikke gør deres tilfredshed med forholdet mindre, kan det være skadeligt hvis I ikke taler om det.

 • Mangel på respekt

Hvis for eksempel du eller din partner ikke anerkender at noget gør ondt på den anden. Eller at I ikke er i stand til at sige undskyld til hinanden.

 • At være unfair

Det kan være hvis én af jer trækker jer ud af en stor beslutning I har truffet sammen. Eller det kan dreje sig om ting som økonomi og arbejde i huset.

 • Selviskhed

Det vil være når din partner eller dig mest lever i en ”mig-verden” i stedet for en ”os-verden”. Så vil det gå ud over relationen mellem jer.

 • At bryde løfter

Et mønster med at bryde løfter vil skabe skuffelse hos den anden i forholdet. Hvis det for eksempel er din partner der bryder løfter, sender det et signal til dig om, at ”du betyder ikke noget.”

 • Misbrug

Her kan der være tale om forskellige typer misbrug. Det er ting som gaslighting, magt og kontrol, økonomisk udnyttelse. Eller måske verbalt, fysisk eller seksuelt misbrug.

Modtagelighed for mistillid og svigt

Relationer er ikke så nemme at have styr på. Faktisk er de komplekse fordi der er så mange faktorer der kan spille ind. Så selv om du går langt for at vise anger, fortrydelse og vilje til at ændre dig, er det ikke sikkert din partner ønsker at fortsætte forholdet. Men selv om din partner vælger at gå, kan du stadig føle dig stolt over at have gjort alt hvad du kunne for at reparere relationen.

Men hvad er det egentlig, der gør parforhold modtagelige for mistillid og forræderi til at starte med?

 • Par er ikke nødvendigvis klar over hvad der skaber tillid

At være der for den anden er en super vigtig ting. For hvis din partner ikke er der for dig nu, svarer det til at dine forældre ikke var der for dig som barn. Det er din tilknytningsstil der følger med ind i voksenlivet. Hvis partneren ikke er der for dig kan det udløse en grundlæggende panik i dig. Du får en følelse af, at den anden er fraværende og kold. Og at vedkommende ikke vil være der, når du har mest brug for det.

Sagt med andre ord gør dét, at din partner er der for dig, at der bliver bygget tillid mellem jer. Derfor er det vigtigt at I begge er i stand til at spore jer ind på den andens tilstand, og ”læse” hinanden. På den måde afstemmer I jer med hinandens følelser. Hvis I derimod vælger at vende jer fra hinanden, vil tilliden lige så stille blive eroderet væk lidt efter lidt. 

 • Par kender ikke altid betingelserne for svigt der kan bringe dem i fare

Et eksempel er når du som den ene part i et forhold føler dig ensom eller usynlig, som om det er ligegyldigt om du er der. Det kan også være når din partner ikke deler sin sårbarhed og indre verden med dig. Men værre er det hvis din partner hele tiden siger til dig, at du ikke er god nok og altid ødelægger det for jer. Og at du sikkert gør det med vilje!

Er der håb forude, efter at være blevet svigtet?

Ja, absolut. Faktisk er der flere ting I kan gøre for at reparere forholdet, og genopbygge tilliden. På den lange bane kan en utryg tilknytningsstil nemlig ændre sig i en mere tryg retning. Prøv for eksempel disse ting:

Lyt

Prøv virkelig at lytte til din partners smerte når det drejer sig om mistillid og svigt. Og vær åben for, og villig til at ændre dig hvis du ønsker forholdet. At lytte er et fantastisk værktøj til at reparere en tæt relation. Din partner er nemlig den bedste lærer når det gælder om at vise, hvad der fungerer eller ej i forholdet.

Der kan være mange kilder til konflikter. For eksempel brug af alkohol eller stoffer, teknologi, porno, svigerforældre, arbejde, penge, børn, sex, følelsesmæssig intimitet og meget mere. Men den lim der holder forholdet sammen, er åbenheden for at lytte til hinanden. Og at udtrykke jeres ønsker og behov. For du kan gøre meget for at få din partner til at føle sig tryg og elsket. Men selvfølgelig skal du ikke gå længere end dine egne grænser fortæller dig.

Husk også, at hvis du bagatelliserer, ignorerer eller gør grin med din partners behov, er det en sikker vej til single livet.

A.R.E. you there for me?

Det er det ultimative spørgsmål om tillid, som fortæller din partner at du er der for ham/hende.

A.R.E. står for de engelske ord Accessibility (Tilgængelighed), Responsiveness (Lydhørhed) og Engagement. Når I bruger tilgængelighed, lydhørhed og engagement i forholdet, hjælper det jer til at tune jer ind på hinanden. Det vil gøre det nemmere at få tillid til hinanden og på den måde undgå svigt.

Eksempler på tilgængelighed:

 • Du kan nemt fange din partners opmærksomhed.
 • Din partner viser dig at du er dén, der kommer først for ham/hende.
 • Du føler dig ikke ensom eller trækker dig fra forholdet.

Eksempler på lydhørhed:

 • Hvis du ønsker kontakt eller tryghed vil din partner være der for dig.
 • Du kan nemt blive bekræftet af din partner, hvor vigtig du er for vedkommende.

Eksempler på engagement:

 • Du kan betro dig til din partner om næsten alt.
 • Du ved at dine glæder, smerter og frygt er noget din partner tager alvorligt.
 • Du føler dig tryg nok til at springe ud i emotionelt dybt vand med din partner.

Tilgiv og tal om smerten

Hvis du er blevet såret af din partner, eller omvendt, er det vigtigt at kunne tilgive og tale om følelsesmæssige smerter. Der er en bestemt ”opskrift” I kan følge i forholdet, for at blive klogere på hinanden og jeres smerter:

 1. Fortæl om en gang du har følt dig såret af din partner. (begge vil gå igennem trinene).
 2. Dén, der lytter, forholder sig emotionelt nærværende. (lyt med hjertet).
 3. Dén, der lytter, anerkender den sårede partners smerte og sin egen del i det. (kraftfuldt!).
 4. Dén, der taler, prøver at formulere den samtale, undskyldning og kontakt han/hun gerne ville have var sket i stedet for dét, der rent faktisk skete.
 5. Dén, der taler, sætter ord på det behov han/hun har lige nu for at afslutte til skaden. (og lytteren forsøger at levere det).
 6. Du og din partner har nu en ny historie! Snak om, hvordan i fortsat kan lære og hele fra smerten, så I kan forhindre at det sker i fremtiden.

Når I som par har disse øjeblikke af nærhed og empati er det muligt at genoprette tilliden. Og den af jer der har mærket smerten, kan igen åbne op og være sårbar. For den slags tæt samtale kan styrke det følelsesmæssige bånd mellem jer, og vil være utroligt givende.

A.I.R.M – Attachment Injury Resolution Model (med en terapeut)

A.I.R.M. betyder en måde at løse tilknytningsskader på, som bearbejdes sammen med en terapeut.

Hvis jeres forhold hænger i en tynd tråd, kan det være en rigtig god idé at få en terapeut ind over. A.I.R.M. minder om samtalen hvor I tilgiver og taler om smerten, men er meget mere dybtgående.

Processen foregår i 8 trin, som har til hensigt at gøre jeres forhold til et trygt sted igen for jer begge. Trinene i processen er:

Trin 1 – Parret gennemgår en deeskalering i relation til skaden

 1. Den sårede partner fortæller om skaden, og den betydning den har for ham/hende.
 2. Den partner der har såret, deltager med aktiv respons.
 3. Den sårede part integrerer historien og følelserne i den, og får adgang til frygt og længsler der er relateret til tilknytningsmønstret.
 4. Den partner der har såret, forstår betydningen af hændelsen og anerkender at den anden part føler smerte på grund af den.

Trin 2 – Tilgivelse og forsoning

 1. Den sårede partbevæger sig hen mod en mere integreret formulering af skaden, og dens forbindelse til tilknytningsmønstret.
 2. Den partner der har såret, møder empatisk den anden, anerkender sit eget ansvar og udtrykker fortrydelse og anger.

Trin 3 – Konsolidering

 1. Den sårede part beder om tryghed og omsorg, der kan reparere skaden.
 2. Det tættere bånd mellem parterne er (forhåbentlig) en modgift mod den traumatiske oplevelse.

Når parret har været igennem alle 3 trin, vil relationen igen blive et trygt sted at være. For A.I.R.M. har til hensigt at få parterne til dybfølt at tilgive hinanden, og slippe den vrede der har været forbundet med smerten.

Hvad sker der bagefter?

Når en tilknytningsskade er blevet helet, vil den sårede part igen være i stand til give sit hjerte helt til den anden. For der vil være en tryghed der gør, at det ikke vil føles farligt at risikere sine følelser. Og det dybe niveau af ægthed og intimitet er med til at styrke båndet mellem jer.