Der findes mange test på nettet du kan prøve, for at bedømme om du er særligt sensitiv. Men sandheden er at der, i hvert fald ikke lige nu, findes en skudsikker test der kan vise netop dét.

Området er ikke en videnskabelig accepteret gren af psykologien lige nu. Den mest brugte bog om emnet er ”The Highly Sensitive Person” af Elaine N. Aaron Ph.D., der også er frontfiguren indenfor særlig sensitivitet.

Indlægget her tager udgangspunkt i den omtalte bog, og også Kati Mortons YouTube video: ”Are you a highly sensitive person?” Jeg kan i øvrigt kun anbefale at se Kati Mortons online film – hun kommer vidt omkring, og er god til at servere dét hun taler om.

Hvad gør dig særligt sensitiv?

Det kan være svært at sige hvad der præcis gør, at du bliver særligt sensitiv. I din barndom fik du måske at vide, at ”du er også altid så sensitiv”? At du opførte dig som et pylret barn. Måske havde du problemer med at falde i søvn eller svært ved at håndtere ændringer omkring dig?

Du har taget det hele ind i dig selv. Internaliseret det, som man siger. Og måske har ordet sensitiv en lidt negativ klang for mange. Men faktisk kan du også tænke på sensitivitet som et positivt træk.

Hvis du ER særligt sensitiv, vil du sikkert kunne genkende nogle bestemte træk i dig selv.  Elaine Aaron taler nemlig om 4 fremtrædende træk hos særligt sensitive (Forkortet til forbogstaverne DOES):

 • Dybde I tankeprocesserne
 • Overstimulering
 • Emotionel reaktivitet og empati
 • Sansning af de finere nuancer

Lad os se nærmere på de enkelte punkter:

Dybde I tankeprocesserne

 • er den måde du tænker mere grundigt over alting på. Du overvejer alle muligheder, tænker over alle dine tanker og hvordan de påvirker andre. Det kan også være en måde at fordybe dig i et eller andet, for at finde ud af mere omkring det. Og så tænker du måske mere over livet generelt. Hvad det er, hvad der sker og hvad du føler om det? Det er en proces du godt kan lide og tit en proces som kræver at du er alene med dine tanker. Så hvis du er særligt sensitiv, vil du have behov for at ”gå fra” ind imellem, for at bearbejde dine tanker.

Overstimulering

 • er meget almindelig for dig som er særligt sensitiv. Det er fordi du bearbejder alting dybt og lægger mærke til de små detaljer omkring dig. Hvis du er ude i sociale sammenhænge, kan du nok genkende følelsen af at fokusere på alt omkring dig på én gang? Alle stemmer, lyde, mennesker og relationer bliver lige tydelige (og vigtige) for dig. Og det siger sig selv at hvis det sker, er der stor risiko for at du bliver overstimuleret inden for kort tid. Det er også derfor du har brug for at trække dig i perioder.

Emotionel reaktivitet og empati

 • betyder, at du som særligt sensitiv ofte er i stand til at ”læse” det rum du kommer ind i. Det vil sige at du kan mærke stemningen i rummet eller hvordan personerne har det. At du føler andre så meget kan også betyde, at det nogle gange kan være svært for dig at opretholde dine egne grænser, og ikke tage andres følelser på dig. Så derfor er det vigtigt du lige tjekker ind med dig selv når du er sammen med andre. At mærke efter om dine grænser er ved at blive overskredet. At være opmærksom på andre hele tiden gør, at du ofte føler dig træt. Din særlige sensitivitet gør også, at du ofte vil forsøge at undgå konflikter, fordi de vil føles større for dig end de i virkeligheden er.

Sansning af de finere nuancer

 • betyder at du er i stand til at opfatte ting før andre. Det kan for eksempel være i folks ansigtsudtryk eller en lille ændring i din yndlingsret. Det kan være en hjælp at du ved ting før andre. For eksempel hvis én i din omgangskreds er bekymret. Så kan du byde ind med hjælp med det samme. Du er kort sagt i stand til at læse situationer omkring dig eller i dig selv, så du kan gøre noget ved dem.

Alle de træk du har som særligt sensitiv har både en god og en knap så god side. Den gode er din evne til at mærke stemningen omkring dig, og at du kan mærke når du har behov for at beskytte dig selv. Den knap så gode er, at du nemt kan blive overvældet af dine følelser og har brug for tid til at være alene.

Der er heldigvis også nogle gode råd til dig som er særligt sensitiv:

 • Find ud af hvad der trigger dig

Selv om dét, at være særligt sensitiv både kan være en velsignelse og en byrde, kan det være nyttigt for dig at vide hvad der trigger din sensitivitet. Hvad går dig mest på følelsesmæssigt når du begynder at føle dig overvældet? Er det lyde, lugte, ubehageligt tøj eller andet? Hvis du ved hvad der trigger dig, har du også en mulighed for at undgå det. Og du kan planlægge dig ud af noget af det, ved at tage pauser på bestemte tidspunkter, gå med blødt tøj eller opsøge rum der ikke støjer så meget.

 • Vær kærlig over for dig selv

Giv ikke dig selv skylden for hvordan andre føler, og tal pænt til dig selv med din indre stemme. Prøver du at ignorere hvad du føler eller fortæller du dig selv at du bare skal tage dig lidt sammen? Vær opmærksom på hvad du siger om dig selv, til dig selv. Du kan ikke altid kontrollere hvad der sker i din omverden, men din indre verden kan du selv styre. Så gør din indre verden til det shelter du kan hvile ud i, og som gør dig glad.

 • Skriv dagbog

Nogle gange kan det være en god ting at skrive tankerne ned, så du kan undersøge dig selv nærmere og så tingene ikke sætter sig fast i dit hoved. Når du noterer det ned, får du ofte øje på ting du ellers ikke ville. Måske husker du noget du egentlig havde glemt? Det kan føles overvældende at mærke alle dine følelser på én gang, men med en dagbog kan du tage en lille ting ad gangen.

 • Reparent (hvis du har behov for det)

Det kan være at dine forældre ikke var der for dig, eller måske var de ængsteligt anlagt? Det er i hvert fald fakta at næsten halvdelen af os ikke fik vores følelsesmæssige behov ordentligt dækket som børn. Så derfor kan du have behov for at arbejde for at gøre dig selv til din egen bedste forælder. Det kan du gøre ved at skabe kontakt til dit eget indre barn. Du kan for eksempel skrive et brev til dig selv som barn, hvor du kærligt fortæller at du er der for det nu. Det kan også være, at dine forældre var der for meget. For meget kontrol og forældre der altid var over dig, har måske givet dig behov for at der foregår mindre i og omkring dig. Det vigtige er, at du finder ud af, hvad dine behov er og begynder processen med at gøre noget ved det. Du kan læse mere om reparenting her.

 • Skab plads til dine følelser.

Det er helt i orden at græde eller slå løs på en pude. Hvad der nu virker for dig. Husk at alle de ting du føler er okay at føle, og også at handle på, på den måde der er god for dig. De problemer du kommer ud for er ikke på grund af dine følelser, men mere hvordan du selv dømmer dem. Det er lidt som en bølge. Når du vælger at følge den, glider det hele nemmere. Men hvis du bevæger dig mod den, bliver det meget sværere.

Du kan læse mere om at være særligt sensitiv på Elaine Aarons hjemmeside. Der er også flere forskellige test du kan tage omkring din egen særlige sensitivitet.