Følelsesmæssigt umodne forældre bliver tit familiens midtpunkt. Kender du for eksempel dét, at din mor eller far har ekstreme humørskift, som til sidst styrer resten af familien? Alle lægger ekstremt meget mærke til forælderens humør, og retter ind efter det konstant? Og at det har været sådan i årevis? Humørskiftene er pludselige og uforudsigelige, og dine forældre har sandsynligvis mistet en masse venner gennem livet. Ofte på grund af en eller anden bagatel der blev sagt eller gjort forkert i deres øjne.

Hvad betyder det?

At være følelsesmæssigt umoden vil sige at man har svært ved at håndtere en bred vifte af følelser, enten positive eller negative. Følelser som er intense eller modstridende. Og ikke mindst følelser som modne mennesker kan håndtere på en voksen og balanceret måde. Umodne forældre virker derimod ofte fjerne, selvoptagne og ufølsomme på os.

Resultatet af at have en følelsesmæssigt umoden mor og/eller far er, at du står tilbage med følelsen af at være forladt, ignoreret, afvist eller ikke være værdsat.

Kendetegn

Der er flere ting som kendetegner mennesker der er følelsesmæssigt umodne. Måske du kan genkende nogle af nedenstående træk i én eller begge af dine forældre?

 • De kan være ”drama-queens”, men deres følelser stikker i virkeligheden ikke så dybt.
 • Det føles som om de slår glæden ihjel omkring dem, og har det svært med at børnene er lykkelige.
 • De er ofte selvoptagede og fokuserer hellere på fysiske ting end på følelser.
 • Alt er sort hvidt for dem og de har svært ved at håndtere at følelser der befinder sig i gråzonen.
 • Det er truende for dem at tænke eller reflektere over ting de gør, siger eller tænker.
 • De kan ikke sige undskyld og forventer at du spejler dem.
 • De prøver ikke at forstå dine følelser, og er næsten stolte over at være ufølsomme.
 • De kan ikke tale om dybere emner – taler kun om ”hvad”, men ikke ”hvorfor”.
 • De har en forventning om at du kan se deres behov.
 • Når du forsøger at hjælpe, skubber de dig ofte væk.
 • De vil have din fulde opmærksomhed og er ikke interesseret i gensidige samtaler.
 • De er kun behagelige så længe samtalen er upersonlig og overfladisk.
 • Hvis deres indre grænser overskrides, bliver de ubehagelige og utilnærmelige.
 • Familiens roller skal være stive og strenge og alle skal indordne sig dét.
 • De føler sig berettiget til at gøre hvad de vil, fordi ”du er barnet, jeg er forælderen”.
 • De får dig til at gøre som de vil ved at køre på din følelse af skyld eller skam.
 • De viser foragt for hvem du er, og hvad du føler.
 • De kan finde på at give dig ”The silent treatment”, hvis de er vrede på dig.

Man kan dele følelsesmæssigt umodne forældre ind i 4 typer:

 • Følelsesstyrede forældre

Denne slags forældre er styret af deres følelser. Deres personlighed skifter meget. Det ene øjeblik er de overinddragende, det andet trækker de sig helt væk. Du vil opleve dem som uforudsigelige og ustabile. Typen bliver tit overvældet af angst, og de har et stærkt behov for at blive bekræftet af andre. Små forstyrrelser kan betyde verdens undergang for dem.

 • Drevne forældre

Er perfektionister, også når det gælder opdragelsen af deres børn. Kontrol har en fremtrædende plads i deres verden. Ofte har de ekstremt travlt, for så undgår de at tage stilling til virkeligheden og deres egne følelser. Og så har du måske oplevet at de altid har meget høje forventninger til dig?

 • Passive forældre

Virker lidt ligeglade med aktivt forældreskab og sætter af den grund sjældent regler. Her har du måske oplevet at du måtte gøre hvad du ville i barndommen, blot for at dine forældre så kunne undgå konflikter? De har måske set den anden vej i forhold til misbrug eller forsømmelse.

 • Afvisende forældre

Ønsker mest af alt at være alene og har ikke lyst til nogen form for intimitet. De har muligvis straffet dig hvis du er kommet til at vise stærke følelser. Der er ikke plads i deres verden til andres meninger eller behov. De har sandsynligvis brugt skam og bagatellisering på dig. De føler sig overlegne som forældre og giver kommandoer i stedet for kærlighed.

Følelsesmæssigt moden

At være følelsesmæssigt moden betyder at være det modsatte af ovenstående. Sådan nogle forældre tager ikke tingene personligt og kan grine ad sig selv. De er realistiske, pålidelige, og ikke mindst har de en ensartet personlighed, og de lytter opmærksomt og med empati. De er interesseret i at lære dig at kende. Og de værdsætter din individualitet og respekterer dine personlige grænser. De er selvreflekterende, og ikke mindst i stand til at ændre sig selv. De kan tænke og føle på samme tid, og er fleksible i forhold til at gå på kompromis. I det hele taget er følelsesmæssigt modne forældre dejlige at være i selskab med. Et sted hvor du føler dig set, hørt og respekteret. Her behøver du ikke gå på æggeskaller.

Traumer

At blive opdraget af følelsesmæssigt umodne forældre er traumatisk. Forstået på den måde at noget i dig går i stykker, når du oplever at du ikke bliver set, hørt eller respekteret. Du bliver forsømt psykisk og du dine følelser kvæles. Du vil sandsynligvis have oplevet din barndom som at gå rundt i tomhed, og med en dyb følelse af ensomhed indeni. Du har måske ovenikøbet følt at du slet ikke var til stede i verden?

Træd ind i din voksenrolle

Det gør det så meget desto mere nødvendigt at træde ind i voksenrollen selv. At tage dit indre barn i hånden og starte på rejsen mod helbredelse. Rejsen kræver at du på en måde skiller din barndom ad, og under søger delene, stykke for stykke. Det vil gøre dig i stand til at nærme dig dit autentiske jeg igen. Men du kan også opleve at det er skamfuldt for dig at opdage dine ægte behov og ønsker, netop fordi skam var en del af din barndom. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke var din skyld at du ikke havde forbindelse til dine forældre. Det var dem, der løb fra deres ansvar og forlod dig. Også selv om de havde deres egen bagage med fra barndommen.

Helingsprocessen

Når du starter din heling, så forvent ikke at komme i mål på et tidspunkt. Det er en proces. En proces som kommer til at vare resten af dit liv. Men nu heldigvis som dit autentiske jeg. På min hjemmeside giver jeg nogle råd til, hvordan du kan hele dig selv. Du vil finde din egen vej i din heling, for der findes ingen universalopskrift på det.