Følelsesmæssigt fravær i barndommen er traumatisk

Traumer er et bredt begreb, som forekommer I mange forskellige former. De fleste forbinder nok traumer med en eller flere store begivenheder i éns liv, som pludselig ændrer den måde du er på. Men man kan også tale om store T og lille t. Altså store og små traumer. For lige som med store traumer er følelsesmæssigt fravær i barndommen også traumatisk. Men mere spredt ud i små portioner over længere tid. Hvis du har været udsat for traumer, store som små, er du også i risikogruppen i forhold til at blive afhængig af stoffer og alkohol.

Store T

Et stort T kunne være en ting som krig, der ændrer dig indeni. Måske har du været udsendt eller kender nogen der har, og som har forandret noget i personligheden. Det kan være noget du har oplevet som gør, at det er svært at fungere i et almindeligt liv med familien eller kæresten bagefter. Det kaldes for PTSD, eller Post Traumatic Stress Disorder. På dansk posttraumatisk stressforstyrrelse. Ud over krigstraumer kunne der også være tale om at nogen skader dig fysisk eller at nogen dør. Det kunne også være at gøre seksuel vold på dig eller nogen i din nære omgangskreds. Faktisk kan du udvikle PTSD selv om du ikke bliver fysisk skadet. Så store T kan forbindes til ting, der har været et chok i dit liv på en eller anden måde.

Lille t

Lille t er stressende begivenheder på et personligt plan, som ikke falder indenfor kategorien store T. Det er ikke ting du opfatter som livstruende. I forbindelse med tilknytning kan det være mange små følelsesmæssige svigt af dine omsorgsgivere.

Forestil dig, at du som barn gang på gang rækker op til dine omsorgsgivere for at få dine behov dækket. For eksempel den helt grundlæggende kærlighed mellem jer. Men at dine omsorgsgivere enten slet ikke ser dig eller reagerer på, at du rækker ud efter kontakt. Eller at de kun er der nogle gange, og det aldrig er til at forudsige for dig hvornår de er der eller ej. Det bliver til en lang række små traumer, som med tiden vil hobe sig op og efterlade dig som voksen med ar på sjælen.  Derfor finder du dén strategi som sikrer dig mest mulig opmærksomhed.

Traumerne bliver tydelige i det tilknytningsmønster der får dig til at handle på bestemte måder. Særligt i et parforhold eller en anden nær relation. For her tager du din indlærte strategi for kontakt med dig. Og sjældent til god nytte i et voksent forhold. Så på en vis måde kan man sige, at det er dig selv som barn der ofte kommer i konflikt med de voksne krav og det svære i at håndtere intimitet.

Andre lille t traumer kan være, hvis dit kæledyr dør eller at du blev mobbet i skolen. Det kan også være hvis en nær relation forsvinder ud af dit liv eller at forældrene bliver skilt.

Der kan være stor forskel på, hvordan du reagerer på små t begivenheder. Nogle kan godt håndtere det, mens andre oplever det som dybt stressende. Så for at forstå lille t, er det vigtigt at fokusere på personen og ikke begivenheden.

Selv om lille t ikke falder indenfor PTSD, kan mange små traumer opfattes meget hårdt følelsesmæssigt. Nogle begivenheder finder måske sted på et vigtigt tidspunkt i dit liv, hvor din hjerne udvikles på en bestemt måde. For eksempel i din tidlige barndom eller ved indgangen til puberteten.

Det kan være svært at få omgivelserne til at få øje på alvoren i lille t, for nogle vil måske sige at det ”er en del af livet”. Men det er det måske ikke for dig. Hvis din oplevelse af følelsesmæssige svigt bagatelliseres af omgivelserne, kan det få konsekvenser i din senere udvikling. Det kan nemlig føre til at du lukker dig ind i dig selv. Med tiden vil det blive sværere for dig at håndtere de vanskelige situationer livet er fyldt af. Blandt andet derfor er det så vigtigt at få helet dine gamle sår.