En uberegnelig barndom

Dine omsorgsgivere har nogle gange været der, andre gange ikke, i din barndom. De har måske ikke har været fysisk til stede, på grund af sygdom, arbejde eller andre ting. Men mere vigtigt, at de ikke har været der for dig følelsesmæssigt. Så set med dine øjne som barn, så har de svinget mellem at give dig kærlig kontakt og være ufølsomme og fraværende. Det kan måske ovenikøbet være, at de har virket kolde og fjendtlige på dig. Måske har de reageret langsomt på dine behov, for ikke at ”spolere” dig.

Dine afsavn gør, at du som ængsteligt tilknyttet søger efter kærligheden. Du har følt dig usikker på, om du kunne regne med dine omsorgsgivere. Og den usikkerhed følger med over i dit voksenliv. Så du forsøger at holde fast i kærligheden ved at overdrive den, fordi du ikke føler dig sikker på om din partner vil blive sammen med dig. I din indbyggede usikkerhed er der med andre ord en dybtliggende frygt for at blive forladt. Faktisk kan du nogle gange gå i panik når du får en følelse af adskillelse fra en tæt relation.

Sådan kan ængstelig tilknytning opleves

Din strategi

For at holde på andre har du en tendens til at klynge dig til andre for at få kærlighed. Du vil forsøge at få kontrol over dine omgivelser eller du optræder som hjælper for alt og alle, med en uudtalt forventning om at få den kærlighed igen, som du giver til andre. Det kan også være et udtalt træk hos dig, at du ofte vil bruge oversharing som en strategi til at få andres opmærksomhed. Du vil tale om problemer eller bekymringer som tit slet ikke er der. For eksempel at du ikke er dét, andre ønsker du skal være.

 

Dit syn på dig selv og andre

Du har ikke så meget selvtillid, og har tit en følelse af at være offer eller at skulle være dén, der er redderen i relationerne. Du vil påtage dig rollen som den evige hjælper for at forsøge at bevise dit eget værd. Rollerne som offer og redder kan du læse mere om på siden om dramatrekanten.

Du går rundt med en følelse af, at du ikke er værd at elske, som udspringer af din inkonsistente barndom. Det kan føles udfordrende for dig at være alene, og det er nogle gange motivet til at springe ud i nyt forhold. Så du flygter fra følelsen af ensomhed ved at gå ind i et nyt forhold uden at reflektere over om din partner passer til dig. I det hele taget vil følelser fylde meget hos dig. Du bliver hurtigt fyldt op af dem og det er svært at styre dem. Du vil hele tiden have en usikkerhed i dig, selv om du faktisk har nemt ved at skabe kontakt med andre. Det svære for dig vil ofte være at bevare dine intime kontakter. For der er en grundfølelse i dig af mangel på glæde og tilfredshed. Man kan også sige det på den måde, at du hele tiden vil føle en følelsesmæssig ”sult” i dit liv.

Parforhold

I kærlighedsforhold vil det tit være hårdt arbejde for både dig og din partner. For det afsavn du følte som lille vil fylde meget i dit voksenliv også. Du bliver nemt jaloux, og det vil være et tilbagevendende emne i konflikterne, at du ikke føler at din partner er der nok for dig. Når din ængstelige tilknytningsstil bliver trigget i konflikter, kan det være rigtig svært for dig at slippe dine løbske tanker. En lille ting kan hurtigt blive til en følelse af liv og død i dig.

Da du har masser af bekymringer for om forholdet nu også kan bære, føler du at du skal ofre så meget af dig selv som muligt. Så du sætter alt til side for din partner, og håber inderst inde på, at din partner vil gøre det samme den anden vej. Hvilket i dine øjne sjældent vil ske, så du går også rundt med en gnavende følelse af skuffelse over forholdet.

Du elsker at lave planer, som i virkeligheden ubevidst er et ønske om at holde fast på din partner i længere tid og en frygt for at blive forladt. Måske arbejder du meget, både på dit arbejde og på hjemmefronten. Og du tænker mange gange så meget på fremtiden at de helt glemmer at være i nuet. Hvad andre tænker om dig vil fylde meget i dig. I det hele taget har du tendens til tankemylder, nogle gange så du har svært ved at sove.

For din partner kan det opleves, at du er krævende og svær at stille tilpas. Du vil tit komplicere tingene unødigt eller være (alt for) fokuseret på detaljer. Det vil være svært for dig at sætte grænser. Du ønsker nærhed og intimitet og kæmper af samme grund med at sætte grænser. For du tænker, at hvis du sætter grænser, vil din partner skubbe dig væk og forlade dig. Så nogle gange havner du måske i nogle situationer du slet ikke har lyst til.

Den positive side

Selv om du måske tænker, at dine negative sider fylder det hel hos dig, er der faktisk også en masse gode træk med netop din tilknytningsstil. Og det kan endda være, at nogle af de træk du ser som et problem i virkeligheden er en styrke.

Du har en indbygget sans for at alt går retfærdigt til, ubevidst med den tanke, at alle på den måde får lige meget kærlighed. Nogle gange kan det dog være svært at slippe for dig. En uretfærdighed som er sket for lang tid siden, kan blive ved at fylde i dig.

Det er nemt for dig at tale med andre, og du vil ofte blive set som udadvendt og sympatisk af dine omgivelser. Ikke mindst vil du give udtryk af at være meget hjælpsom, hvilket hænger sammen med den rolle som hjælper du ofte påtager dig. Men det er selvfølgelig en rolle med to sider. For du kan også hjælpe andre så meget, at du trænger dine egne behov alt for meget i baggrunden.

Du vil have nemt ved at vise dine følelser, fordi det var den strategi der virkede for dig i din barndom. Om end dine følelser kan løbe af med dig, og nogle gange bevæge sig helt ud af proportion med virkeligheden.

Den gode kollega

På din arbejdsplads vil du ofte påtage dig en rolle som ”vagtpost”. Det skal forstås på den måde, at du har en god fornemmelse for at sikre, at der ikke sker noget dårligt på jobbet. Hvis der er trusler i nærheden, vil du opdage dem hurtigt, så du kan advare om faren. På den måde kan problemer fanges i opløbet. I det hele taget vil du være udtalt en problemknuser. Så for kolleger og ledelse vil du være en værdifuld person, som både kan spare penge og energi i arbejdsmiljøet.

Fordi du har nemt ved at åbne op for andre mennesker, vil det være nemt for dig at klare udfordrende situationer på jobbet. Du vil være udstyret med et godt talent for samarbejde, for at kommunikere med andre og ikke mindst søge hjælp når det er nødvendigt. Du har grundlæggende tillid til dine kollegers evner på arbejdspladsen.

Du vil være meget opmærksom på dine egne handlinger, og hvordan de påvirker andre. Af samme grund er det usandsynligt at du vil være én der laver ballade på arbejdet. Tværtimod vil du hele tiden vurdere din egen adfærd for at undgå konfrontationer. Selv om det måske kan virke lidt anstrengende for dig at du hele tiden skal vurdere alt, er det gode træk at have i en professionel kontekst.

Den gode kæreste

I dine intime relationer vil du give dig fuldt og helt. Du har nemt ved at forelske dig og har store tanker om din partner. Så du vil lægge en masse kræfter i forholdet og være en dedikeret kæreste. Selv når der opstår problemer vil du ikke give op, fordi du vil holde på kærligheden så længe som muligt.

Du vil ikke være bange for at involvere dig i intimitet eller følelsesmæssig nærhed. Faktisk er det netop dét som gør, at du føler dig mere sikker i dit forhold. Og fordi du er ekstra opmærksom, kan du nemt afstemme dig med partnerens behov. Det betyder, at hvis din partner har et uudtalt behov, er det nemt for dig at fornemme hvad det er, og spørge ind til det. Og ikke mindst vil du se din kæreste som en person, der er meget værd at elske.

Den gode ven

I forhold til venskaber, er det vigtigt for dig at mærke en eller anden form for nærhed. Nogle gange kan du ovenikøbet få en fornemmelse af at bliver ”forelsket” i en ny ven. Du ser tit andre som spændende, så det vil være nemt for dig at skabe nye venskaber.

I venskabsgruppen vil du ofte være dén, der holder det hele sammen. Du vil også sandsynligvis altid være dén, der melder sig til at planlægge den næste jubilæumsfest for din gamle skoleklasse. Det er naturligt for dig at hjælpe og tænke på vennerne først. Og vennerne vil føle sig trygge ved at komme til dig, hvis de har udfordringer i deres liv, de gerne vil have vendt med en anden.

Det er vigtigt for dig af holde kontakten med andre, så derfor vil du gå langt for at opretholde dine venskaber. Det gør dig nemlig godt tilpas, at alle er glade og tilfredse i omgangskredsen.

Typiske tanker og træk:

  • Du føler at ingen sætter pris på alle de ting du går og laver for andre.
  • Du havde en lykkelig barndom, men når du tænker efter, er det svært for dig at huske den.
  • Du har en grundlæggende usikkerhed, både i forhold til dig selv, og om du kan stole på andre eller ej.
  • Nogle gange bliver du helt besat af andre personer i dit liv.
  • Det er vigtigt for dig, at alt går retfærdigt til.
  • Du bliver ofte for længe i et forhold.
  • Når du får negative tanker, kan det være rigtig svært at slippe dem.
  • Du vil helst være så tæt som muligt på din partner.
  • Det føles bedst for dig, når du har kontrol over dine relationer.

Selv om du måske ser dig som ængsteligt tilknyttet, kan du også have træk fra de andre mønstre i mere eller mindre udtalt grad. Husk at din tilknytningsstil ikke nødvendigvis er den samme hele livet igennem. Det er muligt at flytte den i retning af en mere tryg tilknytning. Eller der kan ske ting i dit liv, som flytter den i en anden retning. Husk også, at du faktisk kan have forskellige tilknytningsstile til forskellige relationer. For eksempel kan du have et undvigende mønster til din mor og være mere ængstelig i forhold til din far. Tjek denne gode test på nettet om netop dette på yourpersonality.net. Hvis du tager testen med jævne mellemrum, har du også mulighed for at se hvordan du rykker dig på din tilknytning over tid.