En kaotisk barndom

Du er sandsynligvis vokset op i et hjem præget af uforudsigelighed og kaos. Dine primære omsorgsgivere kan have krænket dig på forskellige måder. Du er måske blevet ydmyget, latterliggjort eller simpelthen ignoreret af dem. Eller du har været udsat for grænseoverskridende og traumatiske oplevelser i din barndom. Det kan være misbrug, som for eksempel seksuelt misbrug, alkoholisme, stofmisbrug eller fysisk vold. Det skal dog siges, at de faktisk nogle gange har været i stand til at give dig den følelsesmæssige opmærksomhed du har haft brug for. Men det har aldrig været til at forudsige hvornår det var det ene eller det andet.

Det kan være, at dine omsorgsgivere selv har haft traumer med fra deres barndom eller at de lider af en psykisk sygdom. Det kan også tænkes, at de er følelsesmæssigt umodne. Måske har de ikke været klar til at få dig da du blev født, eller de har ikke lært hvordan man relaterer til andre omkring følelser. En anden mulighed er, at der kan være en fødselsdepression indblandet i familie historien, som har gjort det svært for din mor at opfylde dine behov som barn.

Under alle omstændigheder har de været ude af stand til at give dig en tryg barndom. Af samme grund har du haft mange humørskift i din barndom, hvis du tænker tilbage. Det ene øjeblik var du glad og tilfreds, og sekundet efter kunne du fare op over en eller anden småting.

Din strategi

Dine omsorgsgivere ikke har været i stand til at give dig en stabil og tryg barndom. Du er vokset op i kaos, i det indre såvel som det ydre. Derfor har du heller ikke kunnet udvikle en strategi for, hvordan du kunne håndtere din tilknytning. Det har været umuligt for dig at finde ud af hvordan du skulle forholde dig til dem. For de har vist en adfærd som er svinget mellem at være krænkende, afvisende eller manipulerende.

Som barn har du ikke vidst om du skulle bevæge dig hen imod dem eller væk fra dem. På den ene side har du brug for kærlighed, på den anden side er du bange for den. Du føler dig sandsynligvis bange og forvirret, og det vil du også vise i din adfærd. Det ene øjeblik kan du klamre dig til andre, og i det næste være helt afvisende. Og ikke mindst vil du have utroligt svært ved at stole på andre.

Dit syn på dig selv og andre

Det er nok ingen overraskelse, at fordi du har haft den barndom du nu har, vil dit selvværd være meget lavt. Ofte vil du føle dig usikker på dig selv og føle dig forvirret hvad angår relationer til andre. Du tænker måske ligefrem om dig selv, at du ikke fortjener kærlighed. Da du har svært ved at håndtere og regulere dine følelser, er det også vanskeligt for dig at dulme de smerter der uundgåeligt kommer hen ad vejen i dit liv.

Med desorganiseret tilknytningsstil er der større risiko for, at du vil dulme dine smerter på uhensigtsmæssige måder. Det kan være i form af brug af stoffer, alkoholmisbrug, selvskade eller spiseforstyrrelser. Så på en måde kan man sige, at du har høj risiko for at gentage det mønster dine omsorgsgivere havde.

Parforhold

Fordi mindst én omsorgsgiver i din barndom har truende, krænkende og uforudsigelig, sker der det paradoksale, at du forbinder kærlighed med frygt. Og du vil have en grundlæggende følelse af mistillid til din partner.

Dine forestillinger om et kærlighedsforhold kan være, at de føles skræmmende og utrygge. Nogle gange vil du føle, at din partner skal opfylde dine behov, andre gange bliver du overmandet af en følelse af, at ingen kan forstå eller hjælpe dig.

I det hele taget vil dine følelser bevæge sig i ekstremerne. Der vil være tider hvor du føler ekstrem kærlighed og forbindelse, andre gange en vrede eller et had der er svært at håndtere. Dit syn på dig selv gør, at du med stor sikkerhed vil forsøge at sabotere forholdet til din partner, fordi du har svært ved at være i et  intimt forhold i længere tid.

Du lever i en konstant tilstand af stress, og derfor vil dit parforhold tit være præget af det samme kaos og drama som i din barndom. Og du vil veksle mellem at være offer, krænker eller redder i dit forhold. Læs mere om de roller vi påtager os i relationer i på denne side om dramatrekanten.

Det er ikke nemt for dig at se nuancerne i livet, derfor har du en tendens til at se alt i sort og hvidt. Det vil også være vanskeligt for dig at fange ironi. Ikke mindst har du problemer med at respektere andres grænser. Eller for den sags skyld at sætte dem selv.

Omvendt kan det også tænkes, at fordi du blev tvunget til at blive tidligt voksen i din barndom. Så har du så meget styr på dit liv, at det er med fuld kontrol på. Men det giver selvfølgelig også problemer i et forhold til en partner, som vil føle sig overvåget.

Du bliver muligvis tiltrukket af farlige eller ustabile typer. Hvis din partner har tryg tilknytning, kan du kede dig i forholdet, fordi du kommer til at ”savne” barndommens drama.

Den positive side

Som du kan se, er der en del udfordringer i at have desorganiseret tilknytningsstil, men heldigvis er det ikke kun skidt. Der er nemlig en del positive træk som følger med også. Dine træk vil veksle mellem dem, der er forbundet med ængstelig og undvigende tilknytning. Derfor vil dine fordele ofte komme fra netop de to mønstre. Hvilken side du hælder mest til, vil afhænge meget af din opvækst og den historie du ellers har.

Det skal siges, at hvis du er desorganiseret, kan det være en rigtig god idé, af få professionel hjælp til at få adgang til dine positive sider.

Men husk, at du nået hertil selv om du havde en problematisk og udfordret barndom. Så nogle af dine stærkeste sider vil være din hårdførhed og evne til at klare modstand. Dét, at du har set dine udfordringer i øjnene og er kommet videre, beviser hvor dygtig du er.

Den gode kollega

Der er mange fordele ved at have dig som kollega. For selv om du kan have nogle issues i privaten, er det noget andet når du er på arbejde. Du vil påtage dig rollen som hjælper og beskytter for gruppen. Og det er en fordel, for du opdager nemlig ofte en fare før alle andre, så du kan advare om den i god tid. Denne fordel er særlig udtalt hvis du har en overvægt af ængstelige (LINK) træk.

Hvid du derimod har flest undvigende (LINK) træk, er du sandsynligvis meget uafhængig af andre på jobbet. Det er ikke nødvendigt med hjælp fra andre for at træffe dine beslutninger eller få afsluttet hvad du er i gang med. Det er altid en god ting for en arbejdsgiver, når tingene bliver gjort effektivt og ikke er så ressourcetungt. Der kan dog også være en pris i dit fokus på at holde din deadline, for du måske ikke så interesseret i at være social med dine kolleger.

I stressende situationer afhænger dine reaktioner meget af, om du hælder mest til den ængstelige eller undvigende side. Når du føler dig stresset, bliver din indbyggede kæmp-eller-flygt respons udløst. Så hvis du er til den ængstelige side, vil det udløse din kæmp respons, hvorimod du vil flygte, hvis du har flere undvigende træk.

Den gode kæreste

Når du går ind i et forhold med desorganiseret tilknytningsstil i din bagage, vil det kræve en indsats omkring heling af dine sår. Men med et fokuseret arbejde med dig selv, kan du frigive en masse gode træk, også i dit kærlighedsliv, som du ikke er klar over du har. For selv om du har et negativt syn på dig selv, vil du se positivt på din partner. Og du har nemt ved at respektere din partners grænser.

I forholdet vil du ikke signalere overdrevet trang til at få tid og opmærksomhed fra din kæreste. Og det kan ære både godt og skidt, alt efter hvilket mønster din partner møder ind med. Det kan være godt, hvis han/hun har undvigende tilknytning, og ikke selv har behov for så meget opmærksomhed. Men det kan være et problem for én med ængstelig tilknytningsstil, hvor din adfærd helt sikkert kan komme til at udløse nogle uhensigtsmæssige reaktioner.

Fordi du har haft en kaotisk barndom, vil du være mere beskyttende over for dine egne følelser. Derfor kan det være svært for dig at vise din sårbarhed i intime relationer. Igen afhænger dette af, hvilken side du hælder til, ængstelig eller undvigende. Den ængstelige side vil helt klart være en fordel for dig i dit forhold. For det tillader dig at give dig selv fuldt og helt. Du forelsker dig nemt, og lægger meget arbejde for at holde forholdet på rette spor. Selv når der er problemer giver du ikke op, men fortsætter med at rette op på udfordringerne.

Den gode ven

Du er meget omsorgsfuld overfor andre, og viser ofte din kærlighed til dine venner. Når det er sagt, kan du også nogle gange ære din egen værste fjende. For du har mange gange urealistisk høje forventninger til dig selv, fordi du har en dybt indgroet frygt for at blive afvist.

Men du er i stand til at vise hvor meget du bekymrer dig for andre, og viser det med kærlige og støttende handlinger i dine venskaber. Hvis du har et dybt venskab, kan det ovenikøbet føles nemt for dig at dele din sårbarhed med en anden, hvilket ellers ikke ligger til højrebenet for dig.

For andre vil du ofte give udtryk af at være socialt anlagt og dybest set ret cool. Folk vil beundre det mod og den eventyrlyst du tit udstråler.

Typiske tanker og træk:

  • Du har generelt svært ved at aflæse andre, og andre siger, at de også har svært ved at aflæse dig.
  • Du har sandsynligvis flyttet mange gange i dit liv.
  • Når du er alene, ønsker du nærhed, og når du er sammen, vil du helst være alene.
  • Du har et anstrengt eller udfordrende forhold til de omsorgsgivere du havde i barndom.
  • Du har svært ved at stole på andre.
  • Det kan være en udfordring for dig at bede andre om hjælp.
  • Du bliver hurtigt fyldt op følelsesmæssigt.

Med desorganiseret tilknytning vil du både have træk fra de ængstelige og undvigende mønstre. Og de træk kan svinge til den ene eller anden side, afhængig af situationen og hvor du ellers er i din heling og dit liv. Husk at en desorganiseret tilknytning er ikke en livstidsdom. Alle mønstrene kan ændres i den ene eller anden retning. Og husk også, at din heling vil være en proces uden målstreg.