Følelsesmæssigt fravær i barndommen er traumatisk.

Traumer er et bredt begreb, som forekommer I mange forskellige former. De fleste forbinder nok traumer med en eller flere store begivenheder i éns liv, som pludselig ændrer den måde man er på. Men man kan også tale om store T og lille t. Altså store og små traumer. For følelsesmæssigt fravær i barndommen er traumatisk. Det er vigtigt at fastslå, at mennesker der har været udsat for traumer, både store og små, er i fare for at blive afhængige af stoffer og alkohol.

Store T

Et stort T kunne være en ting som krig, der ændrer dig. Måske har du været udsendt til en krig, eller kender nogen der har, og som har forandret noget i personligheden. Det kan være noget du har oplevet som gør, at det er svært at fungere i et almindeligt liv med familien eller kæresten bagefter. Det kaldes for PTSD, eller Post Traumatic Stress Disorder. På dansk posttraumatisk stressforstyrrelse. Ud over krigstraumer kunne der også være tale om at nogen skader dig fysisk, at nogen dør, eller seksuel vold på dig, eller i din nære omgangskreds. Faktisk kan du udvikle PTSD, også selv om du ikke bliver fysisk skadet. Så man kan sige, at store T kan forbindes til ting, der har været et chok i dit liv.

Lille t

Lille t derimod, er stressende begivenheder på et personligt plan, som ikke falder indenfor kategorien store T. Altså store chokerende begivenheder. Det er ting, der ikke opfattes som livstruende. I forbindelse med tilknytning kan det være mange små følelsesmæssige svigt af din mor og/eller far. Alle disse små svigt efterlader dig traumatisk påvirket som voksen. Traumer som kan aflæses i det tilknytningsmønster der får dig til at handle på bestemte måde. For eksempel i et parforhold eller en anden nær relation. Andre små t traumer kan være, hvis dit elskede kæledyr dør, at du blev mobbet i skolen, eller hvis en nær relation forsvinder ud af dit liv. Det kan også være dine forældres skilsmisse eller at skifte skole.

Der kan være stor forskel på, hvordan man reagerer på disse små t begivenheder. Nogle kan godt håndtere det, mens andre oplever det som dybt stressende. Så for at forstå lille t, er det vigtigt at fokusere på personen, og ikke selve begivenheden. Selv om lille t ikke falder indenfor PTSD, kan mange små traumer opfattes meget hårdt følelsesmæssigt. Nogle begivenheder finder måske også sted på et vigtigt tidspunkt i dit liv, hvor din hjerne udvikles. For eksempel i din tidlige barndom eller ved indgangen til puberteten.

Det kan være svært at få omgivelserne til at få øje på alvoren i lille t, for nogle vil måske sige at det ”er en del af livet”. Men det er det måske ikke for dig. Hvis din oplevelse af følelsesmæssig svigt bagatelliseres af omgivelserne, kan det få konsekvenser. Det kan føre til at du lukker dig ind i dig selv, og med tiden gøre det sværere at håndtere.

Se mere

Newport Academy finder du en god beskrivelse af forskellen mellem store T og lille t. Få også inspiration til læsning på Bliv klogere.