Traume bindinger

Måske kender du nogen som er, eller har været, i en traumebinding. Eller måske har du selv oplevet det?

Traumebinding er den dybe følelsesmæssige tilknytning der udvikler sig i forhold med misbrug. Misbruget kan være fysisk og/eller psykisk. Misbrugeren kan bevare kontrollen over dig ved at bruge strategier der gør dig bange for at afslutte forholdet. Det gør, at du bliver i forholdet alt for længe. Og selv hvis forholdet skulle gå forbi, er der risiko for, at du vil opsøge samme type misbrug i dit næste forhold. Med mindre du gør noget.

Forskning viser også, at mange kvinder i traumatiske relationer er ekstremt dygtige individer. Deres oplevelser var pinlige og ydmygende, og noget de var bange for at tale om. Hvis du er, eller har været i en relation med traumebinding, har du sikkert følt dig isoleret og ude af stand til at få hjælp til at undslippe forholdet. Hvis du lever med misbrug i et forhold, er der også sandsynlighed for, at din partner kan være narcissist.

Hvordan skabes traumebinding?

Når der bliver skabt en forbindelse mellem misbruger og misbrugt kan det ske på grund af kroppens måde at reagere på stress. Når du bliver stresset, aktiveres det område i hjernen, der regulerer motiveret adfærd. Det vil sige blandt andet din lyst til at foretage dig noget, og din nysgerrighed på omverdenen. Dine følelser bliver også påvirket, og din kæmp, flygt, frys eller favn respons aktiveres.

Fordi din hjerne er så fokuseret på at få dig gennem traumeperioden, lukkes de centre der styrer risikovurdering og langsigtet planlægning. Den samme mekanisme gør, at du som misbrugt kan opbygge en tilknytning til din misbruger. Når din misbruger for eksempel trøster dig eller undskylder sin behandling af dig, vil din hjerne opfatte misbrugeren som sympatisk. Og det på trods af fortsat misbrug. Så man kan sige, at de få positive øjeblikke bliver forstærket af din hjerne, og dermed skabes der også en forbindelse mellem jer.

Hvornår kan traumebinding opstå?

Der kan være mange situationer hvor der kan opstå en binding mellem offer og misbruger. Et traumebånd har tre faser: tilknytning, afhængighed og misbrug. Når som helst, hvor en person misbruger en anden, kan der opstå et bånd. Det kan for eksempel være:

 • Vold i hjemmet
 • Blodskam
 • Børnemishandling
 • Kidnapning og gidseltagning
 • Menneskesmugling
 • Religiøse kulter
 • Når der er trussel om en reel fare fra misbrugeren
 • Når du undergår hård behandling, fulgt af korte perioder med venlighed
 • Når du er isoleret fra andre
 • Når du ikke tror på, at der er en mulighed for flugt fra situationen

Tegn på traumebinding

Hvis der opstår et traumebånd mellem offer og misbruger kan der være flere tegn. Et nøgletegn er typisk, at misbrugeren forsvarer eller mener at have en grund til at udsætte en ægtefælle eller et barn for misbrug.

Som misbrugt eller mishandlet offer, kan du reagere på flere forskellige måder:

 • Du er enig i de årsager som din misbruger giver til din behandling.
 • Du forsøger at dække over din misbruger.
 • Du argumenterer med, eller trækker dig væk fra folk der forsøger at hjælpe.
 • Du bliver defensiv, eller måske ligefrem fjendtlig, når nogen forsøger at gribe ind.
 • Du har svært ved at gøre noget, der kan få dig til at bryde båndet til din misbruger.

Båndet kan brydes

Det kan være rigtig svært at bryde et truamebånd, og det kan også tage lang tid, inden du er helt væk fra bindingen. Men der er ting du kan gøre for at slippe traumebåndet.

Du kan for eksempel øve dig i, at tale positivt om dig selv. For et misbrug sænker dit selvværd, og får dig til at føle, at du ikke kan leve uden din misbruger. Derfor kan det hjælpe at udfordre dine egne negative tanker om dig selv, ved at tænke på positive alternativer. Med tiden vil den positive selvtale ændre den måde du føler om dig selv.

Du kan øve dig i, at passe bedre på dig selv. På den måde ændrer du den stress og angst du føler. Samtidig reducerer du din interesse og ønsket om at finde trøst hos din misbruger.

Der findes også særlige programmer for at komme ud af traumebinding. Det vil typisk være intensive ambulante programmer, der drives af eksperter.

Det er også en god idé, at du prøver at erkende hvad der sker, og hvilken indvirkning traumet har på dig. Du vil typisk også have en stærk modvilje mod at få hjælp, så det kan være nyttigt at finde ud af hvorfor det er svært for dig.

Lav en sikkerhedsplan

Som misbrugt kan du overveje at lave en sikkerhedsplan. Det er trin du kan tage for at beskytte dig selv, ikke kun fysisk, men også følelsesmæssigt og mentalt. Sådan en plan kan omfatte:

 • Et eller flere sikre steder du kan gå hen, så du kan beskytte dig selv, og dine børn og kæledyr mod vold.
 • Hav forbindelse til personer eller organisationer der kan yde support, og som har dine navne og kontaktoplysninger.
 • At du har info og kontaktnumre til lokale misbrugsorganisationer og tjenester.
 • At du samler beviserne for misbruget. Det kan være i en dagbog eller journal, som forsynes med begivenheder og datoer, der kan opbevares sikkert.
 • En plan om at forlade din misbruger, som tager hensyn til et sted at bo, penge og arbejde.
 • At du forbliver sikker, også efter at have forladt misbrugeren. Det kan være at skifte låse og telefonnumre, ændre din arbejdstid eller få et tilhold. Også navnebeskyttelse kunne være et skridt at tage.

Det er vigtigt, at du som misbrugt bør støtte dig til et netværk af personer der kan hjælpe. Det kan være venner, familie, psykologer eller andre personer fra hjælpeorganisationer. På den måde kan du begrænse virkningerne ved at have været udsat for et traumebånd.

Når du er i et traumebånd, kan det får dig til at tvivle på din egen virkelighed. For båndet gør, at du mere stoler på di misbrugers virkelighed. Derfor er dét, at komme ud af et traumebånd også en proces, hvor du genopdager dig selv. Det kan i starten være meget skræmmende, men vil i sidste ende være givende for dig.

Få mere inspiration på Bliv klogere. Læs mere om traumebinding på VeryWellMind.