Selv om der ikke er udført meget forskning omkring emnet, er det nok til at påvise et tydeligt link mellem utryg tilknytning og spiseforstyrrelse. At forstå grunden til spiseforstyrrelsen gør, at du bedre kan hjælpes til heling.

Spiseforstyrrelse er ikke et valg

Selv om nogle mener det modsatte, er spiseforstyrrelse ikke et valg af livsstil. Tværtimod er det en alvorlig mental sygdom som gør, at du ser personen i spejlet som forvrænget. Den skaber et usundt forhold til mad i et forsøg på at håndtere dine negative følelser.

Spiseforstyrrelser er meget komplekse, og er en besættelse som får dig til at isolere dig. Det er en lidelse som er følelsesmæssigt smertefuld, men kan også håndteres, med den rette hjælp. Spiseforstyrrelser er personlige, så derfor kan dine oplevelser ikke puttes ned i en ”kasse”.

Men selv om din spiseforstyrrelse er personlig og fyldt med skam og smerte, er der fællestræk som fører til udviklingen af den.

Toppen af isbjerget

Symptomer på en spiseforstyrrelse er kun toppen af isbjerget, der ligger meget mere under dét. Så jo mere information du kan samle om den, jo bedre. Det betyder at du skal se på de udfordringer der gemmer sig under symptomerne, én ad gangen. Det vil hjælpe dig til at få øje på grunden til dine følelser og din adfærd, og dermed også vælge den bedste vej til hjælp.

Som du vil læse senere i denne artikel, har de fleste voksne med spiseforstyrrelse også en tilsvarende utryg tilknytningsstil. Eller sagt på en anden måde, kan en utryg tilknytning føre til en spiseforstyrrelse.

Hvad er spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelse er en mental lidelse, hvor du bruger mad som et redskab til at håndtere dine negative følelser og oplevelser. Det betyder, at du udvikler en adfærd omkring mad, hvor du spiser for lidt eller for meget. Og du bliver besat af din vægt og hvordan du ser ud.

De mest udbredte former for spiseforstyrrelse er:

 • Anoreksi

Her prøver du at kontrollere din vægt ved at spise alt for lidt, træne for meget, eller begge dele. Dødeligheden for anoreksi er blandt de højeste af alle psykologiske lidelser.

 • Bulimi

Her er der mere tale om at tabe kontrollen med hvor meget føde du indtager. For at undgå at tage på i vægt, får du dig selv til at kaste op.

 • Overspisning

Du spiser store mængder mad, indtil du føler dig ubehageligt tilpas.

Symptomer på spiseforstyrrelse

Der kan være mange forskellige tegn på, at du har udviklet en spiseforstyrrelse. Blandt andet:

 • Spise for lidt
 • Store ændringer i vægt
 • At være besat af vægt og krop
 • At kaste op eller tage afføringsmidler efter et måltid
 • Fordøjelsesproblemer
 • Humørsvingninger, som angst, depression eller tilbagetrukkethed
 • At skabe strenge vaner i forhold til mad
 • Fysiske problemer, som at fryse eller føle dig svimmel
 • Dyrke motion hele tiden
 • Forsinkede tegn på pubertet eller ændringer i menstruationscyklus

Hvem udvikler spiseforstyrrelse?

Alle kan i princippet udvikle en spiseforstyrrelse, uanset baggrund, køn, religion eller kultur. Det er heller ikke en bestemt ”type” person der får én. Når det er sagt, så er der noget der typisk kan siges om lidelsen. Og det er, at spiseforstyrrelser oftest dukker op i ungdommen. I det seneste århundrede er antallet også steget drastisk. Det kan skyldes miljømæssige, biologiske, sociale og psykologiske faktorer.

I de sidste år, har der været mere og mere fokus på forbindelsen mellem utryg tilknytning og spiseforstyrrelser.

Hvad er tilknytningsstil?

Som barn udvikler du en skabelon for hvordan verden fungerer, og hvordan du passer ind i den. Det lærer du ved at forholde dig til dine tidlige relationer, nemlig dine forældre eller andre omsorgsgivere.

Hvis du er så heldig at have haft forældre som støttede dig emotionelt og var nærværende når du behøvede det, så har du en tryg tilknytning. Du lærte, at du var værdifuld og værd at elske.

Det kan også være, at du havde forældre som ikke var der for dig følelsesmæssigt, eller som afviste dine behov. Du lærte, at du ikke var nok, eller ikke værd at elske. Så her har du sandsynligvis udviklet en af de tre utrygge tilknytningsformer. De kaldes for undvigende, ængstelig eller desorganiseret tilknytning.

Den tilknytningsstil du får med dig fra barndommen, er kritisk i forhold til at håndtere livet og lære af det. Det kan for eksempel være, at forholde dig til de fysiske ændringer i teenageårene, eller at udvikle din selvfølelse. Sagt på en anden måde, kan man sige, at din tilknytningsstil fungerer som en buffer mod potentiel psykisk skade.

Tilknytningsteori og spiseforstyrrelser 

Du har større risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, hvis du har en utryg tilknytning. Faktisk viser forskning, at mellem 70 til 100 procent af alle med anoreksi, også har en utryg tilknytningsstil. Den utrygge tilknytning betyder, at du også kan være prædisponeret for de andre typer spiseforstyrrelser.

Hvad mere er, gælder prædisponeringen ikke kun for en bestemt spiseforstyrrelse. Den utrygge tilknytning kan også være en risikofaktor i forhold til atypiske spisemønstre, som ikke helt kalder på en diagnose. Det kan dreje sig om kronisk underspisning, tvangsspisning og forhøjet fokus på udseende. Noget tyder også på, at utryg tilknytning kan have en betydning i forhold til at spotte tegnene på en spiseforstyrrelse, før den rent faktisk manifesterer sig. Tegnene kan blandt andet være bekymringer om at være overvægtig, utilfredshed med kropsformen eller overspisning.

På den måde kan man sige, at symptomer på spiseforstyrrelse, er det synlige udtryk for de følelsesmæssige træk der følger med utryg tilknytning. Dermed ikke være sagt, at alle med utryg tilknytning udvikler en spiseforstyrrelse. Eller for den sags skyld at alle med spiseforstyrrelse har en utryg tilknytning. At have en utryg tilknytning er muligvis ikke nok til at forklare hvorfor nogle mennesker får en spiseforstyrrelse.

Det er en kendsgerning, at problemer med at regulere følelser, perfektionisme og lavt selvværd har indflydelse på udvikling af spiseforstyrrelser. Og det er alt sammen ting som også er kædet sammen med utryg tilknytning.

Er der noget i denne tekst du kan genkende, enten fra dig selv, eller fra dit barn?
0
Læg venligst feedback om dettex

Få mere inspiration til læsning på Bliv klogere.  Se mere om tilknytning og spiseforstyrrelse på TheAttachmentProject.