Grunde til spiseforstyrrelse 

Der kan være 4 grunde til at du udvikler en spiseforstyrrelse hvis du har en utryg tilknytning:

  1. Følelsesmæssig ubalance

Hvis du har en utryg tilknytningsstil, kan du have udfordringer med at regulere dine negative følelser. Derfor vil din måde at håndtere dine følelser på, være mindre god. For eksempel vil du have tendens til at undertrykke dine følelser, hvis du har undvigende tilknytning. Det omvendte gælder hvis du har ængstelig tilknytning, her vil dine følelser hurtigt komme op i overdrive.

Derfor vil det give god mening at du med utryg tilknytning forsøger at mindske dine negative følelser om dig selv gennem din spisning. Det kan være at gå på en vild diæt for at få den ”perfekte” krop, eller at overspise for at distrahere dig selv fra de virkelige problemer. Eller måske at kaste op for at undgå at tage på. Under alle omstændigheder er det en form for eksapisme, som tillader dig en pause fra dine smertefulde følelser. Men det er en pause som aldrig varer længe.

  1. Forkerte tanker om dig selv

Som et resultat af, hvordan dine emotionelle behov ikke blev mødt som barn, har du som utrygt tilknyttet skabt et forkert billede af dig selv. Du tænker måske, at du er værdiløs eller ikke værd at elske.

Dine tanker om dig selv gør, at du hele tiden sammenligner dig med andre, og ser dem som bedre end dig selv. Det kan gøre forværre dit selvbillede og føre til spiseforstyrrelser for at du kan føle dig bedre tilpas med dig selv.

Det utrygge bånd til dine omsorgsgivere kan lede til at du søger efter alternative kontakter. Det kan eksempelvis være en besættelse af kendte personer, som du gerne vil være som. Det kan føre til, at du ser negativt på din krop, træner hele tiden, og er besat af kost og diæt.

  1. Perfektionisme

Som utrygt tilknyttet kan du have en tendens til perfektionisme. Det kan også gælde for din krop. Du stræber måske efter at blive tynd eller få perfekt muskulatur. Det gør også, at du bliver overdrevent selvkritisk. Derfor kan usunde spisemønstre føles som en hjælp til at håndtere din kropstype eller vægt.

Det kan også være, at du prøver at få andres accept af dig, ved at opnå en eller anden form for perfekthed. Hvis du ikke når dine fysiske mål, kan det føre til frustrationer, og dermed også øge risikoen for spiseforstyrrelser.

  1. Reduceret evne til at være i nuet

Din utrygge tilknytning kan gøre, at du har svært ved at være bevidst om at være i nuet. Du er ofte fanget i følelsesmæssige processer, som at bekymre dig, eller gruble over alt. Og de processer trækker dig ud af nuet. Det kan gøre det svært for dig at genkende kropslige følelser af sult og mæthed, hvilket kan føre til overspisning og bulimi.

De utrygge tilknytningsstile og spiseforstyrrelser

Linket mellem tilknytningsteori og spiseforstyrrelser er stærkt. Men alligevel er forbindelsen mellem de forskellige utrygge tilknytningsstile og bestemte spiseforstyrrelser ikke undersøgt nok. Det meste af forskningen har nemlig været koncentreret om generel utryg tilknytning og spiseforstyrrelse. Der er dog nogle bud på hvordan detaljerne kan være i forhold til de specifikke tilknytningsstile.

Ængstelig tilknytning og spiseforstyrrelse

Som ængstelig har du tendens til at dine følelser kører i højt gear. Du har ofte svært ved at håndtere dine intense følelser, og dit negative selvbillede. Du forventer at blive afvist eller efterladt af dine nærmeste, så derfor har du ekstra behov for at blive bekræftet. Det behov kan resultere i, at du sætter urealistisk høj standard for dig selv. Og du sammenligner dig selv med andre hele tiden. Den måde du ser dig selv og andre på gør, at du har en forhøjet risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, og mere alvorlige symptomer. Din følelsesmæssige ”sult” gør dig særlig udsat for overspisning og bulimi.

Undvigende tilknytning og spiseforstyrrelse

Som barn lærte du at lukke ned for din tilknytning til andre, fordi du ikke blev mødt i dine følelsesmæssige behov. Det gør, at du ikke vil være afhængig af andre i voksenlivet, og i det hele taget ikke rigtig stoler på andre. På den måde går du ”væk” fra smertefulde følelser, ved at skabe distance mellem dig selv og andre. På samme måde som én med anoreksi nægter sin fysiske sult. Så din undvigende tilknytning kan forklare den strenge diæt du begiver dig ud i med anoreksi. Din tendens til perfektionisme kan også medføre en øget risiko for spiseforstyrrelser.

Desorganiseret tilknytning og spiseforstyrrelse

Som desorganiseret spiller dine uforløste traumer og tab en vigtig rolle i forhold til at udvikle en spiseforstyrrelse. For jo større traumer i dine tidlige år, jo større vil symptomerne på spiseforstyrrelser blive. Du kan have en større eller mindre grad af både undvigende og ængstelig tilknytning, så derfor vil dine symptomer ligne de ovenstående. Så en større grad af ængstelighed øger risikoen for overspisning og bulimi. Mens du som mere undvigende mere tenderer til anoreksi.

Spiseforstyrrelse og omsorgsgiverens adfærd

Nogle af de vigtigste pointer fra forskningen viser, at du kan udvikle en spiseforstyrrelse som er forbundet med en forvirring omkring din forældres adfærd. Og også hvordan dine forældre håndterer dit behov for uafhængighed i teenageårene. Disse faktorer kan være en risiko for dig:

Forstyrrede forsøg på uafhængighed

Som teenager er det naturligt at du søger uafhængighed fra dine forældre. Derfor prøver du at redefinere din relation, så den passer til dine behov som ung. Hvilket ofte er nemmere sagt end gjort. For dit behov for uafhængighed skaber ofte en indre kamp i dig. For på den ene side ønsker du kontrol over dit eget liv og ikke mindst frihed. På den anden side søger du stadig tryghed og hjælp fra dine forældre. Derfor vil du ofte føle dig stresset og i konflikt med dig selv. Den indre kamp kan kun løses ved at du og dine forældre snakker åbent med hinanden. Men evnen til at snakke sammen hænger meget sammen med den slags tilknytning der findes mellem dig og sine forældre. Hvis det er for svært at have snakken, kan det være, at du forsøger at løse med dine negative følelser på anden vis. Det kan være at sætte strenge grænser for hvordan du spiser, for på den måde at skabe en følelse af kontrol og uafhængighed i dit liv.

Mors overførsel af traumer

En undersøgelse af voksne kvinder med spiseforstyrrelser viste, at de alle havde en ængstelig tilknytning. Kvinderne følte at der var uforløste traumer, særligt med deres egne mødre. Så hvis din mor bokser med sine egne traumer fra barndommen, kan det gøre det sværere for hende at møde dine emotionelle behov. Sagt på en anden måde, kan overførsel af traumer fra generation til generation føre til udviklingen af spiseforstyrrelser. På den måde er det både vigtigt at se på dine og din mors traumer for at forstå hvorfor du udviklede en spiseforstyrrelse. Din mor overfører sine egne behov til dig, hvilket kan gøre at du udvikler et selvsyn som er set gennem din mors øjne. Det viser sig også, at unge med spiseforstyrrelser også har tendens til at se deres forældre som idoler. På den måde kan der udvikle sig en forvirring omkring rollerne mellem mor og barn, for ofte vil det opleves som om rollerne byttes om, når mor har uforløste traumer. Og det kan opretholde det usunde forhold til spisning hos dig.

Fars undvigende adfærd

Mange undersøgelser viser, at far ofte bliver udeladt fra snakken om spiseforstyrrelser. Men faktisk kan et usikkert bånd mellem dig og din far gøre dig disponeret for spiseforstyrrelse. Særligt hvis din far har en undvigende tilknytning og føles emotionelt fjern for dig. Det kan også være, at han er kontrollerende eller ikke så opmærksom på dig.

Som barn og ung kan det resultere i at du holder igen med dét, du spiser. Du kan også føle ængstelig omkring mad og bekymre dig uforholdsmæssigt meget om din krop og dit udseende.

Til slut

Hvis du har en spiseforstyrrelse, kan det føles som om du ikke kommer nogen steder i din heling. Når du føler dét, så prøv at fokusere på, hvor langt du allerede er kommet nu. De succeser du allerede har haft, og de kampe du har vundet. For du er langt mere end blot kalorieoptælling, hvad vægten siger, og din tilknytningsstil.

Husk også at der ikke er en magisk kur, der får det hele til at forsvinde om et sekund. Det er små skridt fremad. En god dag, et godt grin af og til, og et spejl der ikke er så vigtigt mere.

Er der nogle af disse ting du kan genkende fra dig selv, eller fra én af dine børn? Så skriv en kommentar her: 
0
Læg venligst feedback om dettex

Få mere inspiration på Bliv klogere. Læs mere om tilknytning og spiseforstyrrelser på TheAttachmentProject.