Har du prøvet at sige undskyld til nogen, hvor din undskyldning har givet bagslag og gjort situationen værre? Det kan også være du har sagt undskyld, uden egentlig at mene det? Eller måske har en andens undskyldning til dig forekommet at være uægte, og fået dig til at føle dig værre tilpas? Det kan være svært at give eller tage imod undskyldninger, og der er typisk ikke en manual du bare kan læse om at undskylde.

Undskyldninger og motiver

Tænk på en situation, hvor du føler dig dårligt tilpas over at have sagt noget til din romantiske partner, som har gjort ondt. Du tænker måske over det en dags tid, og forsøger så med din bedste vilje at sige undskyld, for at genskabe kontakten til partneren. Men i stedet for at sige, at det er i orden, begynder din partner i stedet at eskalere en konflikt ved at kalde dig for et fjols, eller dét, der er værre. Det gør, at du går i forsvarsposition mens din partner angriber dig. Ti minutter senere, mens angrebet stadig står på, føler du dig vred og har lyst til at lange ud efter partneren. Du undrer dig over at du kunne være så dum at du overhovedet forsøgte at sige undskyld i første omgang.

De fleste af os undskylder ofte, uden at tænke over vores motiver, eller hvor vidt en undskyldning vil føre til noget. Du kan for eksempel aldrig vide hvordan den anden vil modtage og behandle din undskyldning.

Tilknytning

Her er din tilknytningsstil særlig relevant, fordi en undskyldning er din primære strategi for at gøre tingene gode igen med den anden. Det er en måde at få kontakt igen, hvis der har været en gnidning mellem dig og din partner. Tilknytningsteorien handler om hvordan du følelsesmæssigt oplevede forældrene i din barndom.

Trygt tilknyttede er gode til at sige undskyld

Måske fik du en tryg tilknytning med som har gjort, at du befinder dig godt i relationer med andre. Du har også nem adgang til dine følelser og befinder dig godt i sociale sammenhænge, og så har du en god selvbevidsthed. Din evne til at regulere dine følelser og din måde at være social på, har en stor betydning for den måde du tænker på undskyldning, tilgivelse og forsoning. Så du vil være rimelig effektiv i forhold til at sige undskyld til andre.

En effekt undskyldning kommunikerer at forholdet betyder noget for dig og er et ønske om at genoprette relationen til dét, den var før.

Der kan være flere elementer i at levere en effektiv undskyldning:

  • Du udtrykker anger.
  • Du tager et ansvar på dig.
  • Du vil forsøge at reparere skaden.
  • Du tilbyder en forklaring som ikke flygter fra ansvaret.
  • Du lover at opføre dig bedre i fremtiden.
  • Du anerkender at der er sket en skade.
  • Du indrømmer at have gjort noget forkert.
  • Du beder om at blive tilgivet.

Hvis du er trygt tilknyttet vil du have tendens til at uddybe dine undskyldninger mere. Det vil sige, bruge flere af de nævnte strategier ovenfor. Det er også mere sandsynligt, at der vil blive taget positivt imod din undskyldning af andre. Du vil også være mere åben for at tilgive en partner med utryg tilknytning end det vil være tilfældet den anden vej.

Men omkring 45 % af befolkningen har en af de utrygge tilknytningsstile. Så selv om du har tryg tilknytning med i din bagage, vil det være godt for dig at læse videre. På den måde kan du bedre forstå og interagere med en partner, eller anden relation, som har en utryg tilknytning.

Ængsteligt tilknyttede har stærke følelser

Som ængsteligt tilknyttet, kan du have svært ved at regulere dine følelser og vil have en tendens til at blive fanget i dine emotioner. Når du bliver trigget, er det meget sandsynligt at du får voldsomme følelser, som få dig til at tænke på smertefulde hændelser tidligere i dit liv. Så selv om du virkelig ønsker en undskyldning velkommen, kan du lige så vel få aktiveret dine stærke følelser igen. Forskere i tilknytning kalder dette paradoks for ”roterende vrede”.

Hvis du har læst om ”The Strange Situation”, kan du måske huske hvordan et ængsteligt barn reagerer. I situationen bliver barnet kortvarigt adskilt fra sin mor, og derefter genforenet med hende. Forskerne betragter hvordan barnet reagerer i situationen. Et ængsteligt barn bliver umådeligt lettet ved at se mor igen. Men alligevel begynder barnet bagefter, at skrige og slå sin mor, når hun tager ham/hende op.

Så prøv at tænke på den sidste gang du forsøgte at trøste og sige undskyld til din ængstelige partner. Ængsteligt tilknyttede kan have brug for at genleve situationen i hovedet for at blive i stand til at give slip på de negative følelser. På den måde bliver de i stand til at kunne tilgive den anden. Derfor er det vigtigt for dem at eliminere ting der kan misforstås. En ængstelig partner kan også have brug for at snakke mere om situationen, selv lang tid efter en undskyldning. Hvis en ængstelig partner eskalerer situationen eller bliver vred, så bliv i situationen, forbliv nærværende, lyt aktivt og gå ikke i forsvarstilstand.

Læs mere i næste del….

Få mere inspiration på Bliv klogere. Læs mere om kunsten at sige undskyld på PsychologyToday.

Læs også disse artikler om emnet:

Apology forgiveness and reconciliation

Avoidant and defensive