Følelsesmæssigt umodne forældre bliver familiens midtpunkt. Kender du dét, når din mor eller far har ekstreme humørskift, som til sidst styrer hele resten af familien? Alle prøver at lægge mærke til forælderens humør, og retter ind efter det hele tiden? Og at det har været sådan i årevis? Humørskiftene kan være pludselige og uforudsigelige, og dine forældre har sandsynligvis mistet en masse venner gennem livet. Ofte på grund af en eller anden bagatel der blev sagt eller gjort forkert?

Hvad betyder det?

At være følelsesmæssigt umoden vil sige, at man har svært ved at håndtere en bred vifte af følelser, enten positive eller negative, som er intense eller modstridende. Følelser som modne mennesker kan håndtere på en voksen og balanceret måde. Umodne forældre virker ofte fjerne, selvoptagne og ufølsomme på os.

Resultatet af at have en følelsesmæssigt umoden mor og/eller far er, at du står tilbage med følelsen af at være forladt, ignoreret, afvist eller ikke være værdsat.

Kendetegn.

Der er flere andre måder at være på, som kendetegner mennesker der er følelsesmæssigt umodne. Måske du kan genkende nogle af nedenstående træk i én eller begge af dine forældre?

 • De kan være ”drama-queens”, men deres følelser stikker i virkeligheden ikke dybt.
 • Det føles som om de slår glæden ihjel omkring dem, og har svært ved børnenes lykke.
 • De er ofte selvoptagede, og fokuserer hellere på fysiske ting end på følelser.
 • Alt er sort hvidt for dem, de har svært ved at håndtere at følelser kan være i gråzonen.
 • Det er truende for dem at tænke eller reflektere over ting de gør, siger eller tænker.
 • De kan ikke sige undskyld, og har en forventning om, at du spejler dem.
 • De prøver ikke at forstå dine følelser, og kan næsten være stolte over at være ufølsomme.
 • De kan ikke tale om dybere emner – taler kun om ”hvad”, men ikke ”hvorfor”.
 • De har en forventning om at du kan tankelæse deres behov.
 • Når du forsøger at hjælpe, skubber de dig ofte væk.
 • De vil have din fulde opmærksomhed, og er ikke interesseret i gensidige samtaler.
 • De er kun behagelige, så længe samtalen er upersonlig og overfladisk.
 • Hvis deres indre grænser overskrides, bliver de ubehagelige og utilnærmelige.
 • Familiens roller skal være stive og strenge og alle skal indordne sig dét.
 • De føler sig berettiget til at gøre hvad de vil, fordi ”du er barnet, jeg er forælderen”.
 • De får dig til at gøre som de vil, ved at køre på din følelse af skyld eller skam.
 • De viser foragt for hvem du er, og hvad du føler.
 • De kan finde på at give dig ”The silent treatment”, hvis de er vrede på dig.

Man kan også dele følelsesmæssigt umodne forældre ind i 4 typer:

 • Følelsesstyrede forældre

Denne slags forælder er styret af deres følelser. Deres personlighed skifter meget, det ene øjeblik er de overinddragende, det andet trækker de sig helt væk. Du vil opleve dem som uforudsigelige og ustabile. Typen bliver tit overvældet af angst, og de har et stærkt behov for at blive bekræftet af andre. Små forstyrrelser kan betyde verdens ende for dem.

 • Drevne forældre

Er perfektionister, også når det gælder opdragelsen af deres børn. Her har kontrol en fremtrædende plads i deres verden. Ofte har de ekstremt travlt, og de bruger arbejde til at undgå at tage stilling til virkeligheden og deres egne følelser. Og så har du måske oplevet at de altid har mega høje forventninger til dig?

 • Passive forældre

Virker lidt ligeglade med aktivt forældreskab og sætter af den grund sjældent regler. Her har du måske oplevet at du måtte gøre hvad du ville i barndommen, blot for at dine forældre ville undgå konflikter? De har måske set den anden vej i forhold til misbrug eller forsømmelse.

 • Afvisende forældre

Ønsker mest at være alene, og nyder ikke nogen form for intimitet. De har muligvis straffet dig, hvis du er kommet til at vise stærke følelser. Der er ikke plads i deres verden til andres meninger eller behov. De har sandsynligvis brugt skam og bagatellisering på dig. De føler sig overlegne som forældre, og giver kommandoer i stedet for kærlighed.

Følelsesmæssigt moden.

At være følelsesmæssigt moden betyder at være det modsatte af ovenstående. Sådan en forælder tager ikke tingene personligt og kan grine ad sig selv. De er realistiske, pålidelige, og ikke mindst har de en ensartet personlighed som lytter opmærksomt og med empati. De er interesseret i at kende dig og værdsætter din individualitet og respekterer dine personlige grænser. De er selvreflekterende, og ikke mindst i stand til at ændre sig selv. De kan tænke og føle på samme tid, og er fleksible i forhold til at gå på kompromis. I det hele taget er følelsesmæssigt modne forældre dejlige at være i selskab med. Et sted hvor du føler dig set, hørt og respekteret. Her behøver du ikke gå på æggeskaller. For følelsesmæssigt umodne forældre bliver familiens midtpunkt

Traumer.

At blive opdraget af følelsesmæssigt umodne forældre er traumatisk. Forstået på den måde, at noget i dig går i stykker, når du oplever at du ikke bliver hverken set, hørt eller respekteret. Du bliver forsømt psykisk og du dine følelser kvæles. Og du vil sandsynligvis have oplevet din barndom som at gå rundt i tomhed, og med en dyb følelse af ensomhed indeni. Du har måske oven i købet følt at du ikke var til stede i verden?

Træd ind i din voksenrolle.

Det gør det så meget desto mere nødvendigt, at træde ind i voksenrollen selv. At tage dit indre barn i hånden og starte på rejsen mod helbredelse. Rejsen kræver at vi på en måde skiller vores barndom ad, og under søger delene, stykke for stykke. Det vil gøre dig i stand til at forvandle dig tilbage til dit autentiske jeg igen. Men du kan også opleve, at det er skamfuldt for dig at opdage dine ægte behov og ønsker, fordi skam var en del af din barndom. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke var din skyld, at du ikke havde forbindelse til dine forældre. De løb fra deres ansvar og forlod dig. Også selv om de måske selv havde deres egen bagage med fra deres egen barndom.

Helingsprocessen.

Når du starter din heling, så forvent ikke at komme i mål på et tidspunkt. Det er en proces. En lang proces, som kommer til at vare resten af dit liv. Men heldigvis som dit autentiske jeg. På min hjemmeside giver jeg nogle råd til, hvordan du kan hele dig selv. Og du vil komme til at gøre det på din helt egen måde, for der findes ingen universalopskrift.

Tak for at have læst “Følelsesmæssigt umodne forældre bliver familiens midtpunkt”.

Læs mere om din heling på Heling, og denne sides undertemaer. Og se mere om følelsesmæssigt umodne mennesker her.