Grunden til rollerne

Dramatrekantens dynamik er tydeligst i dysfunktionelle familier. Der kan være tale om vold, svigt, misbrug af stoffer eller alkohol, overgreb eller andre alvorlige problemer. Men problemerne kan også være mindre tydelige. Eksempelvis når opmærksomheden på dig som barn forsvinder i travlhed eller uvidenhed om dine behov. Hvilket medfører at du ikke føler dig betydningsfuld, eller at du føler dig overset. Når du påtager dig en rolle som offer, redder eller krænker undgår du angsten for at stå frem som dig selv og måske blive svigtet. Fordi du ikke kan få positive reaktioner ved at være dig selv, er det nemmere at falde ind i en rolle. På den måde sikrer du dig at få en respons fra din omverden. Men det er klart at det ikke er super sundt at være den ene del af en dramatrekant livet igennem. For når du er i din rolle, vil du ikke blive set som den du virkelig er. Og måske ved du ikke selv hvem du er?

Det er ikke nødvendigvis et problem hvis du er i én af rollerne en gang imellem. Problemet er når det bliver den fremtrædende måde du interagerer med omgivelserne på. Så stivner din personlighed i en fastlåst rolle. Og dine omgivelser vil sandsynligvis opleve dig som værende manipulerende.

What to do?

Prøv at tænke over, om du ofte er inde i en dramatrekant, som offer, redder eller krænker? Hvis du er, så overvej hvilke af rollerne der er primære og sekundære for dig.

Tænk over hvad du ellers kunne gøre, i stedet for at påtage dig en rolle i dramatrekanten.

Når du er sammen med nogen der befinder sig i en af rollerne, så hold din bevidsthed fokuseret på, at problemet, behovet eller skylden ikke er dit, men deres.

Når du selv bruger rollen, hvad bruger du den så til? Hvad vil du opnå?

Er der et ansvar du forsøger at lægge fra dig, og i så fald hvilket?

Er der noget andet du kan gøre, som ville være bedre for dig i situationen lige nu?

Der er også nogle specifikke råd for de tre roller:

  • Offeret

Mærk efter, og vær åben og ærlig om hvad du vil og ikke vil.

Begynd at tage ansvar for dit eget liv.

Jo mere ærlig og autentisk du er, jo nemmere har andre ved at give dig det, du i virkeligheden vil have.

  • Redderen

Bliv bevidst om, at du ikke skal redde andre, og hjælp kun når du bliver bedt om det.

Mærk efter, når du er på vej til at give råde til andre, om det er det du mon skal?

Hvis du hjælper andre, så vær bevidst om ikke at gå mere ind i sagen end de ønsker.

  • Krænkeren

Øv dig i at blive bevidst om dine følelser, og hvornår du falder ind i rollen.

Lad være at ”opspare” vreden, så den kommer uhensigtsmæssigt ud lige pludselig.

Bliv bevidst om ikke at dømme eller kritisere andre så du kommer i krænker rollen.

Hvad vil der ske?

Du kan være sikker på, at der vil komme en reaktion, når du forsøger at bryde ud af dramatrekanten. De andre roller vil blive forvirrede og vil ikke acceptere at du ikke vil være med i ”spillet” mere. For hvis du ikke vil være med, så slutter spillet jo. Med mindre en anden kan overtage rollen efter dig.

Det vil ikke blive let for dig at bryde ud af dramatrekanten, for meget af det, har indtil videre foregået ubevidst. Det er først når du bliver bevidst om at der er et spil i gang, at du kan melde dig ud af det. Så vil det til gengæld være en stor lettelse for dig, og give dig andre handlemuligheder. Det vigtige er, at du begynder at kunne kigge indad, og lærer at sige fra og i stedet bede om det du i virkeligheden ønsker.

Få mere inspiration til læsning på Bliv klogere. Læs mere om drama trekanten på Listening Partnership.