Den uforudsigelige barndom gør voksenlivet svært.

Barndommen

Den uforudsigelige barndom gør voksenlivet svært. I din opvækst, har hjemmet været kaotisk og uforudsigeligt, og derfor har du også selv svært ved at styre dine følelser. Forældre eller andre omsorgspersoner, kan have krænket dig på forskellige måder. Måske er du blevet ydmyget, ignoreret, latterliggjort, eller udsat for andre former for grænseoverskridende adfærd. Det kan også være dine forældre selv har haft traumer med fra deres barndom, eller at de har været psykisk syge. Eller der kan være forskellige former for misbrug indblandet.

De har været ude af stand til at give dig en tryg barndom.

I din barndom har du haft mange humørskift, hvor du det ene øjeblik var glad og tilfreds, og det andet fór op og blev vred over en eller anden småting.

På den ene side har du brug for kærlighed, på den anden er du bange for den.

I parforhold

Du er ofte usikker på dig selv, og føler dig forvirret hvad angår relationer til andre. Grunden til dét er, at du forbinder kærlighed med frygt, fordi mindst én nær omsorgsperson i din barndom har været skræmmende eller truende.

Du lever i en tilstand med konstant stress, hvilket gør, at du nogle gange søger trøst, andre gange løber væk. Eller føler dig ude af stand til at gøre noget som helst.

Dine parforhold vil ofte være præget af masser af drama og kaos. Det er svært for dig at være tæt på et andet menneske, både fysisk og følelsesmæssigt. Du har svært ved at føle tillid til din partner.

Du veksler mellem at være offer, krænker eller redder i forholdet.

Det er ikke nemt for dig at se nuancerne i livet, så er det nemmere at se alt i sort/hvidt. Du føler det svært at have overblik, og at opfatte ironi. Og ikke mindst, så har du problemer med at respektere andres grænser. Eller for den sags skyld at sætte dem selv.

Det kan faktisk også være, at fordi du blev tidligt voksen i din barndom, så har du så meget styr på dit liv, at det er med fuld kontrol. Men det giver også problemer i et forhold til en partner, som vil føle sig overvåget.

Du bliver muligvis tiltrukket af farlige eller ustabile typer. Det kan også være din partner har en tryg tilknytning, hvilket nemt kan få dig til at føle forholdet kedsommeligt, fordi du kommer til at ”savne” barndommens drama.

Hvis du vil læse eller se gode forslag til mere om tilknytning, kan du se mere på Bliv klogere.

Psychology Today kan du læse mere om desorganiseret tilknytning.