Der er mange fordele for dig, hvis du er vokset med en ængstelig tilknytningsstil. Udfordringen kan være, at du ikke har fået øje på dine superkræfter endnu. Men heldigvis vil du bedre kunne se dem, efter at have læst lidt om dem her. Det kan endda være, at dét, du før anså for at være et problem, i virkeligheden er en styrke for dig!

Kort om tilknytning

Din tilknytningsstil er den måde du forholder til andre på i dine relationer. Det kan både være på det helt personlige og intime plan, eller til venner og kolleger. Begrebet tilknytning blev udviklet og sat teori på i 1950’erne, af John Bowlby og Mary Ainsworth. Det vigtige er, at din tilknytningsstil blev formet i din tidlige barndom, som en respons på den relation du havde til dine forældre, eller andre omsorgsgivere. Der er 4 former for tilknytning: tryg, ængstelig, undvigende og desorganiseret.

Hvad er ængstelig tilknytning?

Denne tilknytningsstil er én af de 3 utrygge tilknytningsformer. Utryg tilknytning bliver tydelig i dine tidlige år, hvis den følelsesmæssige kontakt til dine forældre er usikker og opdragelsen er inkonsistent. Det betyder, at nogle gange har dine forældre været der for dig, og hjulpet dig. Andre gange har de overset eller negligeret dine behov.

Med en ængstelig tilknytningsstil har du en dyb frygt for at blive forladt. Som et resultat af dét, er du meget usikker i dine relationer. Typiske træk vil være, at du kan være klæbende og meget styret af dine behov. Du vil have en ”følelsesmæssig sult”, når du hele tiden leder efter din partners bekræftelse af dig. Du ønsker hele tiden at høre fra partneren at vedkommende elsker dig, og ikke har tænkt sig at forlade dig.

Det er vigtigt at være bevidst om dine træk i din tilknytningsstil, og hvordan de kan påvirke dit liv. Der vil måske være en tendens til at fokusere på de negative træk, men der er bestemt også træk der kan være superkræfter for dig og dine relationer.

Superkræfter på jobbet

På din arbejdsplads kan du, uden at være klar over det, være stedets ”vagtpost”. Du har en god fornemmelse for at sikre dig, at der ikke sker noget dårligt i dit arbejdsmiljø. Det vil også sige, at du opdager trusler hurtigt, så du kan advare andre mod faren. På den måde kan problemer på jobbet fanges i opløbet, og også spare penge og energi. Så du kan være en meget værdifuld ansat på dit arbejde.

Fordi du har nemt ved at åbne op for andre mennesker, vil det være nemmere for dig at komme gennem udfordrende situationer på jobbet. For du vil være god til at samarbejde, kommunikere, og ikke mindst søge hjælp når det er nødvendigt. Du har også tillid til dine kollegers evner på arbejdspladsen.

Der er stor forskel på hvordan ængstelige og undvigende typer handler i en svær situation på jobbet, som hænger sammen med kæmp eller flygt mekanismen. For eksempel vil en undvigende type forsøge at flygte fra situationen ved at trække sig væk. Men du vil som ængstelig kæmpe for at få løst problemet, og blive i situationen til den er løst.

Du vil være meget opmærksom på dine egne handlinger, og hvordan de eventuelt vil påvirke andre. Af den grund er det ikke sandsynligt at du vil være én der laver ballade på arbejdet. Tværtimod vil du hele tiden vurdere din egen adfærd og hvordan du udfører dit arbejde, for at undgå konfrontationer. Selv om det måske kan virke lidt anstrengende for dig som individ, er det gode træk at have i en professionel kontekst.

Intime relationer og superkræfter

I intime forhold vil du sandsynligvis give dig selv fuldt og helt. Du forelsker dig nemt, og har store tanker om din partner. Af den grund, vil du lægge en masse kræfter og dedikation i forholdet. Selv når forholdet er i problemer, vil det være mindre sandsynligt at du giver op, i forhold til andre tilknytningsstile.

Du vil ikke være bange for at involvere dig i intimitet eller følelsesmæssig nærhed. Faktisk er det netop dét, som får dig til at føle dig mere sikker i dit forhold. Og fordi du er ekstra opmærksom, kan du nemt afstemme dig med partnerens behov. Det betyder, at hvis din partner har et uudtalt behov, kan du fornemme hvad det er, og spørge ind til det.

Selv om du ser dig selv i et negativt lys, har du tendens til at se partneren i et mere positivt. Derfor er det mere sandsynligt, at du vil tale godt for vedkommende til andre. Og du vil se din kæreste som en person, der er meget værd at elske.

Venskaber og superkræfter

Dit behov i venskaber er, at der skal være nærhed. Du kan oven i købet få en fornemmelse af, at ”forelske” dig i en ny person i venskabsgruppen. Du ser måske vedkommende som spændende og imponerende. Derfor vil det være nemt for dig at skabe nye venskaber med andre.

Du vil ofte være dén, der sørger for at holde gruppen sammen. At hjælpe vennerne og tænke på dem, ligger naturligt for dig. Af samme grund vil vennerne være trygge ved at komme til dig, hvis de har personlige udfordringer i privatlivet.

Din ængstelige tilknytningsstil gør, at du er vokset op med følelsen af usikkerhed og uforudsigelighed. Derfor vil det være mere vigtigt for dig, at holde kontakten med andre, og gå langt for at opretholde venskabet. Du vil have en tendens til at være hjælperen, nogle gange også lidt for meget. For det er så vigtigt for dig, at alle er glade i din omgangskreds.

Til slut

Kan du genkende dine superkræfter som ængsteligt tilknyttet? Eller har du også superkræfter fra andre tilknytningsstile? For det vil ofte være sådan, at du ikke kun har træk fra én stil, der vil også være andre træk indblandet. Og ikke nok med det; en tilknytningsstil ligger ikke fast, så du vil bevæge dig til eller fra andre tilknytningsstile gennem livet.

Få mere inspiration på Bliv klogere. Læs mere om ængstelig tilknytning og superkræfter på The Attachment Project.